Waar ben je naar op zoek?

Onze projecten

FarmConsult adviseert en ondersteunt agrariërs bij nieuwbouw, verbouw, innovatie- en verduurzamingstrajecten. We tonen u een greep uit de vele projecten waar FarmConsult bij betrokken is.

Wilt u meer weten over deze projecten? Neem dan contact op met onze specialisten via 0573 - 28 89 89

Marco Michorius over de samenwerking met FarmConsult

Afbeelding: Michorius_intro

Bedrijfsontwikkeling is meestal een proces van de lange adem. Maar met een gedegen plan en enige volharding, kom je een heel eind. Maatschap Michorius uit Bentelo schakelt sinds 2012 de expertise van FarmConsult in en is met recht tevreden over het resultaat. In deze reportage staan we stil bij de meest recente werkzaamheden waar de adviseurs van FarmConsult bij betrokken waren. Lees meer.

Udink bouwt emissiearme melkveestal én wordt energieleverancier

Udink

Van de hoge energieprijzen heeft de familie Udink in Markelo (Ov.) geen last. Sinds eind 2021 zijn ze dankzij een mono-mestvergister zelfvoorzienend in hun energiebehoefte en leveren ze een derde deel van de opgewekte stroom terug aan het net. Met de aanpassingen aan hun stal daalde de ammoniak- en methaanemissie met zo’n 50-60%. Een inspirerend voorbeeld dat goed doet volgen in de buurt. Lees meer.

Familie Swinkels bouwt transparante stal voor zeug, big en mens

Familie Swinkels

Omdat de locatie in Mierlo onvoldoende ruimte bood voor bedrijfsontwikkeling, verplaatste de familie Swinkels hun zeugenbedrijf naar Leende. Daar bouwden ze een zeer transparante SPF-zeugenstal voor 900 zeugen in groepshuisvesting en 4.500 biggen. Een bijzonder project van een lange adem en vastberadenheid. Lees meer.

Biogas en ‘bijvangst’ interessante neventak voor Coöperatie IJskoud

Martin Veldscholten coöperatie IJskoud

Zes melkveehouders in Noord-Deurningen richtten Coöperatie IJskoud op; een boereninitiatief voor circulaire biogasproductie. Initiatiefnemer en melkveehouder Martin Veldscholten vertelt hoe de boeren het voor mekaar kregen, welke resultaten ze ermee boeken en hoe FarmConsult hen hielp bij de opzet. Lees meer.

Familie Platenkamp werkt aan circulaire landbouw op varkensbedrijf

Vleesvarkens

Met de uitbreiding van de vleesvarkenstak maakt de familie Platenkamp in Laren de kringloop op hun bedrijf steeds verder sluitend. Hun akkerbouwproducten voeden de varkens, de varkens bemesten het land. Bekijk de video over de nieuwe vleesvarkensstal.

Succesvolle bestemmingsplanwijziging voor paardenfokkerij

Paarden

Voor de realisatie van de toekomstplannen van zijn paardenfokkerij was een bestemmingsplanwijziging in het Friese Surhuisterveen nodig. Een traject van lange adem waarbij de expertise van FarmConsult en PAVO mooi samen kwam. Fokker Bonne van Dellen schetst hoe dit liep.

Emissiearme melkveestal melkveebedrijf De Groot

De Groot Lierop

In 2020 moeten in Noord-Brabant alle stallen emissiearm zijn en nieuwbouw moet op 1 januari 2022 gerealiseerd zijn. Aanleiding voor Hanry de Groot uit Lierop om zijn veertig jaar oude stal aan te pakken. Een verhaal in woord en beeld.

Energiezuinige biggenstal met veel comfort

Biggenstal Mts. Grobbink

Een nieuwe biggenstal met een optimaal klimaat voor de biggen en die ook nog eens energieneutraal in gebruik is. De wens van Mts. Grobbink werd begin 2018 werkelijkheid en FarmConsult begeleidde hen in de weg er naartoe. Ze vertellen over de keuzes die ze daarbij maakten.

Mestbewerking op melkveebedrijf in Baak

Familie Groot Roessink

Hoe maak je van mest een kans in plaats van een probleem? Familie Groot Roessink gaat de uitdaging aan en bouwt als één van de eerste melkveehouders een mestverwerkingsinstallatie. Maar wat levert dit op? FarmConsult denkt mee. Lees hun verhaal en bekijk het filmpje.

Duurzame, diervriendelijke zeugenstal

Zeugenstal Haaksbergen

De zeugenhouderij uitbreiden met oog voor dierwelzijn, duurzaamheid en maatschappij. De familie Nijhof slaat meerdere vliegen in één klap met de nieuwbouw van een kraam-, dek- en drachtstal waar de dieren meer bewegingsvrijheid hebben. Terwijl de slimme luchtwasser geur, stof, ammoniak én warmte uit de stallucht haalt. Lees hun overwegingen en bekijk de foto's.

Vleesvarkens- en etagestal in Venray

Twee-etagestal Houbensteyn-groep

‘Werken aan een duurzame kringloop met het varken als middelpunt’ is het credo van de Houbensteyn-groep. De productie van gezond voedsel en groene energie gaat bij de onderneming uit Venray hand in hand. Om de kringloop te sluiten bouwde Martin Houben een stal voor 6.720 vleesvarkens. Eerder realiseerde hij al een etagestal voor 1.800 zeugen. FarmConsult verzorgde de vergunningen en het ontwerp van de stallen. Lees meer over dit project en bekijk de foto's.