Waar ben je naar op zoek?

Maatlat Duurzame Veehouderij

Als u uw agrarische bedrijf gaat verbouwen of verduurzamen is het wel zo prettig als de fiscus u daar een stuk in tegemoet komt. Bij nieuwbouw of verbouw van bestaande stallen kunt u in aanmerking komen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Valt de verbouwing binnen de criteria van MDV, dan profiteert u van fiscaal voordeel via de MIA- en Vamil-regeling.

Een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij heeft een lagere milieubelasting en scoort onder andere beter op maatregelen ter bevordering van dierwelzijn en klimaat. Een MDV-stal draagt dus bij aan een duurzamere veehouderij. Een onafhankelijke instantie toetst of een stal MDV-gecertificeerd kan worden. De toetsing is aan de hand van strenge duurzaamheidseisen op het gebied van ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, fijnstof en klimaat. Het is natuurlijk verstandig om hier bij nieuw- of verbouw al rekening mee te houden.

Groot fiscaal voordeel

De specialisten van FarmConsult weten exact aan welke MDV-eisen uw stal aan moet voldoen om voor deze fiscaal aantrekkelijke regeling in aanmerking te komen. Vooraf screenen we uw verbouwingsplannen en geven aan welke maatregelen u moet nemen voor een MDV-certificering. We werken voor u alle bijlagen uit, zoals de vergunningen, bouwtekeningen, offertes, een verklaringslijst en overige bijlagen (bijvoorbeeld een akoestisch rapport). Vervolgens vragen we het ontwerp-certificaat voor u aan. Als het ontwerp-certificaat verleend wordt kunt u een MIA/Vamil-melding doen bij het RVO. Uw accountant verrekent de MIA/Vamil-aftrek via de facturen. Het MDV-certificaat levert u een flink fiscaal voordeel op.

Meer info

Wilt u in aanmerking komen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult via ons contactformulier of bel 0573 28 89 89.