Waar ben je naar op zoek?

Maatlat Duurzame Veehouderij

Als je jouw agrarische bedrijf gaat verbouwen of verduurzamen is het wel zo prettig als de fiscus je daar een stuk in tegemoet komt. Bij nieuwbouw of verbouw van bestaande stallen kun je in aanmerking komen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Valt de verbouwing binnen de criteria van MDV, dan profiteer je van fiscaal voordeel via de MIA- en Vamil-regeling.

Een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij heeft een lagere milieubelasting en scoort onder andere beter op maatregelen ter bevordering van dierwelzijn en klimaat. Een MDV-stal draagt dus bij aan een duurzamere veehouderij. Een onafhankelijke instantie toetst of een stal MDV-gecertificeerd kan worden. De toetsing is aan de hand van strenge duurzaamheidseisen op het gebied van ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, fijnstof en klimaat. Het is natuurlijk verstandig om hier bij nieuw- of verbouw al rekening mee te houden.

Groot fiscaal voordeel

De specialisten van FarmConsult weten exact aan welke MDV-eisen jouw stal aan moet voldoen om voor deze fiscaal aantrekkelijke regeling in aanmerking te komen. Vooraf screenen we jouw verbouwingsplannen en geven aan welke maatregelen je moet nemen voor een MDV-certificering. We werken voor jou alle bijlagen uit, zoals de vergunningen, bouwtekeningen, offertes, een verklaringslijst en overige bijlagen (bijvoorbeeld een akoestisch rapport). Vervolgens vragen we het ontwerp-certificaat voor jou aan. Als het ontwerp-certificaat verleend wordt kun je een MIA/Vamil-melding doen bij het RVO. Je accountant verrekent de MIA/Vamil-aftrek via de facturen. Het MDV-certificaat levert je een flink fiscaal voordeel op.

Meer info

Wil je in aanmerking komen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult via ons contactformulier of bel 0573 28 89 89.