Waar ben je naar op zoek?

Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)

Is de mestproductie op uw bedrijf meer dan u op uw grond kunt uitrijden? Dan moet u een deel van uw mestoverschot (laten) verwerken. Dit kan door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers. Een Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) is een manier om aan uw mestverwerkingsplicht te voldoen. FarmConsult kan u daarbij helpen.

In 2023 gelden per regio de volgende verplichte verwerkingspercentages:

Regio Verwerkingspercentage
Zuid 59%
Oost 52%
Overig 10%

 

VVO’s kopen of verkopen

Als u een Vervangende verwerkingsovereenkomst koopt, neemt een collega veehouder de verwerkingsplicht over. Andersom: Als u meer fosfaat verwerkt (of laat verwerken) dan u verplicht bent, dan kunt u VVO’s verkopen. FarmConsult bemiddelt in aan- of verkoop van VVO’s en neemt – indien gewenst – de zorg volledig uit handen. Veilig, gemakkelijk en zorgvuldig!

 

FarmConsult: uw vertrouwde partner in bemiddeling

FarmConsult brengt vraag en aanbod van Vervangende verwerkingsovereenkomsten bij elkaar en voorziet u van deskundig advies. Het gaat hierbij om zuiver bemiddeling, die op een zeer transparante manier plaatsvindt. We hanteren een vast bedrag voor bemiddelingskosten. FarmConsult garandeert een reële, marktconforme prijs voor zowel de koper als verkoper en zorgt voor een solide overeenkomst. Tevens verzorgen wij de registratie bij RVO. De betaling geschiedt via een onafhankelijke derdenrekening, zodat u verzekerd bent van een correcte en betrouwbare afhandeling.

 

Vervangende verwerkingsovereenkomst te koop/gevraagd?

Heeft u VVO’s te koop of bent u op zoek naar VVO’s? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier. Of bel met 0573 – 28 89 89.

Hieronder kunt u aangeven hoeveel kilo fosfaat u zoekt of aanbied.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens