Waar ben je naar op zoek?

Varkensrechten, pluimveerechten, fosfaatrechten

U heeft dierrechten nodig om varkens, pluimvee of rundvee te mogen houden op uw agrarisch bedrijf. Komt u varkens-, pluimvee- of fosfaatrechten te kort of heeft u rechten over? Dan kunt deze via FarmConsult (ver)leasen en/of (ver)kopen. Het gaat hierbij om zuiver bemiddeling. We brengen vraag en aanod op een zeer transparante manier bij elkaar en hanteren een vast bedrag voor bemiddelingskosten.

FarmConsult garandeert u een reële, marktconforme prijs voor zowel de koper als verkoper en zorgt voor een solide overeenkomst. Tevens verzorgen wij de registratie bij RVO. De betaling geschiedt via een onafhankelijke derdenrekening, zodat u verzekerd bent van een correcte en betrouwbare afhandeling. Heeft u productierechten te koop of te verleasen of bent u op zoek naar rechten? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier of bel met onze productierechtenspecialisten via 0573 – 28 89 89.

Varkensrechten

Varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden (VE). Eén varkenseenheid is hetzelfde als één vleesvarken en voor een fokzeug incl. biggen tot ca. 25 kg heeft u 2,74 VE nodig. Het aantal benodigde rechten is dus sterk afhankelijk van welke dieren u houdt. Houdt u minder dan drie varkenseenheden, dan hoeft u geen rechten te hebben. Via deze tabel berekent u hoeveel varkens- of pluimvee-eenheden u nodig heeft.

Pluimveerechten

Pluimveerechten zijn gebaseerd op de hoeveelheid fosfaat die een kip per jaar in de mest uitscheidt. Eén pluimvee-eenheid (PE) komt overeen met 0,5 kg fosfaat(productie), ofwel 1 leghen. Een vleeskuiken produceert (op jaarbasis) minder fosfaat, daarvoor heeft u als pluimveehouder maar 0,48 PE nodig. Houdt u minder dan 250 pluimvee-eenheden, dan heeft u geen pluimveerechten nodig. Via deze tabel berekent u hoeveel varkens- of pluimvee-eenheden u nodig heeft.

Fosfaatrechten

Houdt u melkvee? Dan heeft u fosfaatrechten nodig. U heeft echter niet voor alle runderen fosfaatrechten nodig. Met de fosfaatcalculator berekent u snel en eenvoudig of u over voldoende fosfaatrechten beschikt.