Waar ben je naar op zoek?

Bemestingsplan extensieve veehouderij

Een nieuw jaar betekent voor melkveebedrijven dat het wettelijke bemestingsplan op de agenda staat. Welke nutriënten breng je aan via drijfmest en wat kun je nog aanvullend strooien aan kunstmest om zo goed mogelijk te voldoen aan de gewasbehoefte? En blijf je daarmee binnen de gebruiksnormen? Onze mestwetspecialisten vertalen jouw mineralenstroom naar een kloppend en compleet bemestingsplan binnen de wettelijke kaders.

Het bemestingsplan heeft twee doelen: 1) voldoen aan de wettelijke gebruiksnormen en 2) bewust bemesten. Jouw bemestingsplan start met een berekening van de wettelijke gebruiksnorm. Aan hand van de mineralenproductie op jouw bedrijf berekenen we de optimale mineralenbenutting binnen jouw gebruiksruimte (aan-/afvoer van dierlijke mest en/of kunstmest). Om zeker te zijn dat jouw gewassen de benodigde hoeveelheid voedingsstoffen krijgen, is het van groot belang om te weten wat er in de drijfmest zit. Voor maximale benutting van de meststoffen op het bedrijf en het voorkomen van verliezen, is het nemen van een mestmonster daarom zeker geen overbodige luxe.

Mestwetspecialist controleert en denkt mee

Vervolgens toetst de mestwetspecialist of jouw voorgenomen bemesting past binnen de wettelijke gebruiksnormen voor dierlijke mest, stikstof (N) en fosfaat (P) voor uw landbouwareaal. Deze berekening gaat volgens een wettelijk bepaalde methode. Als het gebruik niet past binnen de gebruiksnormen, dan moet je het voorgenomen gebruik aanpassen. Bij grote bedrijven of complexe situaties leveren onze mestwetspecialisten aanvullend advies.

Mest- en mineralenadvies of bemestingsplan nodig?

Neem contact op met jouw melkveespecialist, jouw dealer of onze mestwetspecialisten voor een deskundig advies en een zorgvuldige mestboekhouding. Je bereikt hen via het contactformulier of telefonisch op 088 – 024 81 35.