Waar ben je naar op zoek?

Mestbewerking tot verschillende meststromen

Wil je met eigen dierlijke mest meer ruwvoer van jouw land halen en op kunstmestaankoop besparen? Dan is mestbewerking mogelijk interessant voor jou. De verschillende meststromen die hieruit ontstaan vragen wel een aanpassing in jouw mineralenboekhouding en een aangepast bemestingsplan. De specialisten van FarmConsult weten raad.

Meststromen en jouw mineralenboekhouding

Opkomende technieken om mest te scheiden bieden kansen om gras- en maisland anders en misschien wel slimmer te gaan bemesten. Door de mest te scheiden in verschillende meststromen (dunne fractie, dikke fractie, spuiwater), kun je deze efficiënter inzetten en tot waarde maken. Deze nieuwe meststromen hebben een andere nutriëntensamenstelling (andere gehalten N en P205) en moet je daarom ook onder nieuwe mestcodes in de mestboekhouding opnemen. Om de plaatsingsruimte zo optimaal mogelijk te benutten, vraagt dit een ander aan- en afvoermanagement van dierlijke mest en kunstmest. Hier adviseren de specialisten van FarmConsult jou bij. In dit achtergrondartikel lees je meer over de verschillende meststromen. 

Van meststromen naar bemestingsplannen

Om de verschillende meststromen efficiënt en effectief te benutten maak je voorafgaand aan het teeltseizoen een bemestingsplan. Samen met de teelt- en melkveespecialisten van ForFarmers vertalen we de meststromen naar een bemestingsadvies voor een optimale ruwvoerteelt en samenstelling van jouw ruwvoerrantsoen. Zo werken we samen toe naar een sluitende kringloop op jouw bedrijf.

Onze mestspecialisten zijn tevens betrokken bij projecten zoals o.a. De Landbouwers, Kunstmest Vrije Achterhoek, Vruchtbare Kringloop Oost en Liemers.

Ervaring van melkveehouders

Melkveehouders die er al mee werken, vertellen dat ze dankzij het scheiden en bewerken van de mest minder dierlijke mest hoeven af te voeren en minder verliezen hebben. Ook kunnen ze tot soms wel 35% op een kunstmestaankoop besparen, indien Brussel goedkeuring geeft om nieuwe meststromen aan te mogen wenden als kunstmest (renure). Er is veel beweging op dat front en het lijkt een kwestie van tijd dat dit gaat gebeuren. Daarom zet FarmConsult nu al in op meer bewustwording over hoe je nieuwe meststromen slim inpast in jouw bemestingsplannen.

Meer weten?

Voor praktische ondersteuning en met vragen over de diverse meststromen, bemestingsplannen en de bijbehorende mineralenboekhouding kun je bij FarmConsult terecht. Neem contact met ons op via het contactformulier, of telefonisch via T: 088 024 81 35.