Waar ben je naar op zoek?

Mestbewerking tot verschillende meststromen

Wilt u met eigen dierlijke mest meer ruwvoer van uw land halen en op kunstmestaankoop besparen? Dan is mestbewerking mogelijk interessant voor u. De verschillende meststromen die hieruit ontstaan vragen wel een aanpassing in uw mineralenboekhouding en een aangepast bemestingsplan. De specialisten van FarmConsult weten raad.

Meststromen en uw mineralenboekhouding

Opkomende technieken om mest te scheiden bieden kansen om gras- en maisland anders en misschien wel slimmer te gaan bemesten. Door de mest te scheiden in verschillende meststromen (dunne fractie, dikke fractie, spuiwater), kunt u deze efficiënter inzetten en tot waarde maken. Deze nieuwe meststromen hebben een andere nutriëntensamenstelling (andere gehalten N en P205) en moet u daarom ook onder nieuwe mestcodes in de mestboekhouding opnemen. Om de plaatsingsruimte zo optimaal mogelijk te benutten, vraagt dit een ander aan- en afvoermanagement van dierlijke mest en kunstmest. Hier adviseren de specialisten van FarmConsult u bij. In dit achtergrondartikel leest u meer over de verschillende meststromen. 

Van meststromen naar bemestingsplannen

Om de verschillende meststromen efficiënt en effectief te benutten maakt u voorafgaand aan het teeltseizoen een bemestingsplan. Samen met de teelt- en melkveespecialisten van ForFarmers vertalen we de meststromen naar een bemestingsadvies voor een optimale ruwvoerteelt en samenstelling van uw ruwvoerrantsoen. Zo werken we samen toe naar een sluitende kringloop op uw bedrijf.

Onze mestspecialisten zijn tevens betrokken bij projecten zoals o.a. De Landbouwers, Kunstmest Vrije Achterhoek, Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

Ervaring van melkveehouders

Melkveehouders die er al mee werken, vertellen dat ze dankzij het scheiden en bewerken van de mest minder dierlijke mest hoeven af te voeren en minder verliezen hebben. Ook kunnen ze tot soms wel 35% op een kunstmestaankoop besparen, indien Brussel goedkeuring geeft om nieuwe meststromen aan te mogen wenden als kunstmest (renure). Er is veel beweging op dat front en het lijkt een kwestie van tijd dat dit gaat gebeuren. Daarom zet FarmConsult nu al in op meer bewustwording over hoe u nieuwe meststromen slim inpast in uw bemestingsplannen.

Meer weten?

Voor praktische ondersteuning en met vragen over de diverse meststromen, bemestingsplannen en de bijbehorende mineralenboekhouding kunt u bij FarmConsult terecht. Neem contact met ons op via het contactformulier, of telefonisch via T: 088 024 81 35.