Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers Innovatiefonds Mestverwaarding

ForFarmers ondersteunt melkveehouders met belangstelling voor innovaties op het gebied van mestverwaarding met kennis en advies. Melkveehouders die willen innoveren kunnen nu aanspraak maken op het Innovatiefonds Mestverwaarding van ForFarmers.

Bent u klant van ForFarmers? En wilt u een bijdrage leveren aan de verlaging van emissies op uw bedrijf door aan de slag te gaan met mestbewerking en/of -vergisting? Dan kunt u rekenen op ondersteuning en advisering door FarmConsult tegen sterk gereduceerd tarief via het ForFarmers Innovatiefonds Mestverwaarding.

Door de dierlijke mest op uw bedrijf te bewerken, benut u de mest beter, verlaagt u de emissie van uw bedrijf en hoeft u minder kunstmest aan te kopen. Wilt u de mest ook vergisten dan produceert u tevens groene energie/biogas, wat een extra inkomstenbron voor uw bedrijf kan zijn.  

Onze advisering begint met oriëntatie op de best passende manier van het scheiden van meststromen (stikstofstripper, stikstofkraker etc.) en de financiële consequenties. Vervolgens ondersteunen we bij de implementatie van de innovatie, adviseren we over de optimale inzet van verschillende meststromen bij uw ruwvoerteelt en verzorgen we de mestboekhouding en de KringloopWijzer.

Belangstelling voor het Innovatiefonds Mestverwaarding?

Melkveeklanten van ForFarmers krijgen vanuit het Innovatiefonds Mestverwaarding ondersteuning en advies tegen gereduceerd tarief. 

 1. Oriëntatiefase: Adviesgesprek tegen 50% van de kosten met een maximum van €1250,-.
  Tijdens deze fase vinden twee keukentafelgesprekken plaats en ontvangt u een adviesrapport. Hierin staan de systemen en bijbehorende investering. U leest of er nog aanpassingen aan uw bedrijfsgebouwen nodig zijn, u krijgt een kostenbegroting en we geven aan of er nog subsidies beschikbaar zijn. Ook benoemen we het effect van een innovatie op de mestboekhouding en de KringloopWijzer. In de oriëntatiefase delen we zoveel mogelijk informatie, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.
   
 2. Voorbereidingsfase: De periode van vergunningaanvraag en aanbesteding. 
  Wanneer u met een systeem aan de slag wilt, kan FarmConsult de vergunningaanvraag en de begeleiding bij aanbesteding verzorgen. Vanwege de complexiteit en bedrijfsspecifieke verschillen verloopt deze fase voor het reguliere uurtarief. 
   
 3. Gebruikersfase: de eerste twee jaar na ingebruikname van een systeem bieden we ondersteuning tegen 50% van de kosten.
  Het gaat hierbij om de volgende ondersteuning:
 • Het maken van de mestboekhouding.
 • Het invullen van de KringloopWijzer.
 • Een gesprek over de uitkomsten van ons analyserapport KringloopWijzer (door de accountmanager of specialist mestwetgeving).
 • Nauwkeurig bemestingsadvies met behulp van Terrascoop (door de teeltspecialist van ForFarmers).

Om bovenstaande goed uit te kunnen voeren worden er mestmonsters afgenomen, waarvan wij 50% van de kosten vergoeden, met een maximumbedrag van €250,-. 

         

Meer weten?

Voor meer informatie over het Innovatiefonds Mestverwaarding kunnen klanten van ForFarmers terecht bij de mestwetspecialisten van FarmConsult. Bel T: 088 024 81 35, E-mail mestwetgeving@forfarmers.eu of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op. 

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens