Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers Innovatiefonds Mestverwaarding

ForFarmers ondersteunt melkveehouders met belangstelling voor innovaties op het gebied van mestverwaarding met kennis en advies. Melkveehouders die willen innoveren kunnen nu aanspraak maken op het Innovatiefonds Mestverwaarding van ForFarmers.

Ben je klant van ForFarmers? En wil je een bijdrage leveren aan de verlaging van emissies op jouw bedrijf door aan de slag te gaan met mestbewerking en/of -vergisting? Dan kun je rekenen op ondersteuning en advisering door FarmConsult tegen sterk gereduceerd tarief via het ForFarmers Innovatiefonds Mestverwaarding.

Door de dierlijke mest op jouw bedrijf te bewerken, benut je de mest beter, verlaag je de emissie van jouw bedrijf en hoef je minder kunstmest aan te kopen. Wil je de mest ook vergisten dan produceer je tevens groene energie/biogas, wat een extra inkomstenbron voor jouw bedrijf kan zijn.  

Onze advisering begint met oriëntatie op de best passende manier van het scheiden van meststromen (stikstofstripper, stikstofkraker etc.) en de financiële consequenties. Vervolgens ondersteunen we bij de implementatie van de innovatie, adviseren we over de optimale inzet van verschillende meststromen bij jouw ruwvoerteelt en verzorgen we de mestboekhouding en de KringloopWijzer.

Belangstelling voor het Innovatiefonds Mestverwaarding?

Melkveeklanten van ForFarmers krijgen vanuit het Innovatiefonds Mestverwaarding ondersteuning en advies tegen gereduceerd tarief. 

 1. Oriëntatiefase: Adviesgesprek tegen 50% gereduceerd tarief.
  Tijdens deze fase vinden twee keukentafelgesprekken plaats en ontvang je een adviesrapport. Hierin staan de systemen en bijbehorende investering. Je leest of er nog aanpassingen aan jouw bedrijfsgebouwen nodig zijn, je krijgt een kostenbegroting en we geven aan of er nog subsidies beschikbaar zijn. Ook benoemen we het effect van een innovatie op de mestboekhouding en de KringloopWijzer. In de oriëntatiefase delen we zoveel mogelijk informatie, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken. Je ontvangt maximaal acht adviesuren tegen een gereduceerd tarief. Zijn er meer uren nodig, dan geldt daarna het reguliere tarief.
   
 2. Voorbereidingsfase: De periode van vergunningaanvraag en aanbesteding. 
  Wanneer je met een systeem aan de slag wilt, kan FarmConsult de vergunningaanvraag en de begeleiding bij aanbesteding verzorgen. Vanwege de complexiteit en bedrijfsspecifieke verschillen verloopt deze fase voor het reguliere uurtarief. 
   
 3. Gebruikersfase: de eerste twee jaar na ingebruikname van een systeem bieden we ondersteuning tegen regulier tarief.
  Het gaat hierbij om de volgende ondersteuning:
 • Het maken van de mestboekhouding.
 • Het invullen van de KringloopWijzer.
 • Een gesprek over de uitkomsten van ons analyserapport KringloopWijzer (door de accountmanager of specialist mestwetgeving).
 • Nauwkeurig bemestingsadvies met behulp van Terrascoop (door de teeltspecialist van ForFarmers).

Mestmonsters zijn van groot belang om een goed bemestingsadvies te maken. (Teelt)specialisten bieden gedurende twee jaar aan deelnemers van de gebruikersfase twee monsters per meststroom aan, waarbij je 20% korting krijgt op de kosten van Eurofins.

Meer weten?

Voor meer informatie over het Innovatiefonds Mestverwaarding kunnen klanten van ForFarmers terecht bij de mestwetspecialisten van FarmConsult. Bel T: 088 024 81 35, E-mail mestwetgeving@forfarmers.eu of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met je op. 

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens