Waar ben je naar op zoek?

Biogas: mestvergisting als verdienmodel

Via een mono-mestvergister win je biogas (groene energie) uit koeienmest. Dit biedt kansen voor verduurzaming van de agrarische sector én een extra inkomstenbron voor melkveehouders. Door mest te vergisten wordt een deel van de organische stof in de mest afgebroken. Het resultaat is de productie van biogas, wat een mengsel is van het brandbare methaan (55% tot 60%) en koolstofdioxide (CO2). Dit biogas is in te zetten als groene energie voor het eigen veehouderijbedrijf en de afzet aan derden. 

Afbeelding: biogasinstallatie

De opties van biogas

Er zijn drie opties voor het geproduceerde biogas:

  1. Een warmtekrachtkoppeling (WKK) verbrandt het biogas en zet dit om in elektriciteit en warmte. Je gebruikt de elektriciteit en/of warmte op het eigen bedrijf of levert deze aan derden.
  2. Je levert ruw biogas aan de industrie of bijvoorbeeld warmtenetten. Het ruwe biogas wordt via een ketel ingezet voor warmte. 
  3. Een opwerkinstallatie werkt het biogas op tot aardgaskwaliteit en voedt zo het lokale aardgasnetwerk.

De kosten en opbrengsten van een biogasinstallatie zijn sterk afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie en marktontwikkelingen. 

FarmConsult wijst je de weg

Investeren in een biogasinstallatie is niet niks. Gelukkig weten de specialisten van FarmConsult van de hoed en de rand. Je kunt bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de benodigde vergunningen, zoals omgevings- en milieuvergunning. FarmConsult heeft hiervoor alle disciplines in huis. Van specialisten in agrarische vergunningen, bestemmingsplanprocedures en subsidies tot advies over mestbewerking, wetgeving en juridische zaken. Ook weten we welke stappen van belang zijn bij het vormen van samenwerkingsverbanden en hebben we een uitgebreid netwerk bij (overheids)instanties en relevante bedrijven. We zorgen voor goede communicatie, korte lijnen en een goed onderbouwde aanvraag bij gemeenten.

Een biogasinstallatie op jouw bedrijf?

Heb je interesse in een biogasinstallatie? Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel met 0573 28 89 89.

Info aanvragen over mestvergisting

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens