Waar ben je naar op zoek?

Mestverwaarding

Innoveren en optimaliseren zijn belangrijke oplossingsrichtingen voor een toekomstbestendige landbouw. Door het inzetten van innovaties op het gebied van mestverwaarding kun je besparen op het afvoeren van dierlijke mest en de kunstmestaanvoer en een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van emissies. Hierdoor kan er een interessant verdienmodel ontstaan. Wil je hiermee aan de slag? Lees dan verder.

Verdienmodel voor de veehouder

Innovatieve systemen leveren een bijdrage aan kringlooplandbouw, want door dierlijke mest op het eigen veehouderijbedrijf te verwaarden, zet je mineralen uit mest veel gerichter in voor de bemesting van het land. Van mestscheiding en mestbewerking is bekend dat de emissies 40% tot 50% verminderen (minder stikstof, methaan en broeikasgassen). Bovendien kun je uit de productie van biogas een verdienmodel creëren (levering elektriciteit of groen gas) en heb je lagere kosten voor mestafvoer en kunstmestaankoop.

 

Praktijkverhaal mestvergisten, scheiden en strippen

Melkveebedrijf Schuurmans is naast koeienboer ook energieleverancier.

Aan de slag met mestverwaarding? FarmConsult ondersteunt!

Voor praktische ondersteuning en met vragen over mestverwaarding kun je bij FarmConsult en ForFarmers terecht.

  • Vanaf de eerste plannen helpen wij bij het maken van de juiste keuze voor een systeem passend bij jouw bedrijf. We zorgen voor de vergunningaanvraag en het opstellen van de benodigde stukken. Onze ruime ervaring in trajecten voor individuele boeren en lokale samenwerkingsverbanden brengt je op voorsprong. Een oriënterend bezoek aan een collega-veehouder behoort ook tot de mogelijkheden.   
  • Maak gebruik van het Innovatiefonds Mestverwaarding van ForFarmers. Vanuit dit fonds kun je rekenen op ondersteuning en advies tegen sterk gereduceerd tarief. Je leest er hier alles over.
  • Onze mestspecialisten hebben veel kennis over de benutting van meststromen en geven samen met de teeltspecialisten van ForFarmers het juiste bemestingsadvies voor een optimale ruwvoerteelt.
  • De nieuwe meststromen hebben een andere nutriëntensamenstelling (andere gehalten N en P205) en dienen daarom ook onder nieuwe mestcodes in de mestboekhouding te worden opgenomen. De mestspecialisten van FarmConsult adviseren je hierbij.  

 

Mestverwaarding iets voor jou?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van mestverwaarding op jouw bedrijf? Neem contact met ons op voor een oriëntered gesprek via het contactformulier, of telefonisch via T: 088 024 81 35.