Waar ben je naar op zoek?

Meer weten over de impact van mestverwaarding in relatie tot de wet- en regelgeving?

Wat is de impact van meststromen op de mineralenboekhouding

Bij het bewerken van drijfmest ontstaan er diverse meststromen (dunne fractie, dikke fractie, spuiwater). Deze nieuwe meststromen hebben een andere nutriëntensamenstelling (andere gehalten N en P205) en dienen daarom ook onder nieuwe mestcodes in de mestboekhouding te worden opgenomen. Om de plaatsingsruimte zo optimaal mogelijk te benutten, vraagt dit een ander aan- en afvoermanagement van dierlijke mest en kunstmest. Hier adviseren de specialisten van het Kenniscentrum Mestwetgeving en Kringlooplandbouw je bij.  

Opwaarderen van mest

Meestal wordt bij het opwaarderen van dierlijke mest spuiwater (kunstmestvervanger) geproduceerd. Door het vervallen van de derogatie moet een melkveebedrijf tussen de 15 en 20 kuub mest per hectare meer afvoeren. Om dit verlies te compenseren zal een melkveehouder tussen de 25 en 35 kilogram stikstof uit kunstmest extra aanvoeren, terwijl je van de dunne fractie met behulp van een stikstofstripper zelf ook prima kunstmest kunt maken, in de vorm van spuiwater.

Dit noemen we renure en zal een grote bijdrage kunnen leveren aan het verder sluiten van de kringloop op een melkveebedrijf, mits renure in de wetgeving wordt opgenomen.

Ervaring van melkveehouders

Melkveehouders die er al mee werken, vertellen dat ze dankzij het scheiden en bewerken van de mest minder dierlijke mest hoeven af te voeren en minder verliezen hebben. Ook kunnen ze tot soms wel 35% op een kunstmestaankoop besparen, indien Brussel goedkeuring geeft om nieuwe meststromen aan te mogen wenden als kunstmest (renure).

Als bijvoorbeeld de stikstof uit de bewerkte dunne (urine)fractie wordt gezien als kunstmest en mag worden ingeboekt in de kunstmestgebruiksruimte, scheelt dat enorm in de mestafzet en kunstmestaankoop. Er is veel beweging op dat front en het lijkt een kwestie van tijd dat dit gaat gebeuren. Daarom zet FarmConsult nu al in op meer bewustwording over hoe je nieuwe meststromen slim inpast in je bemestingsplannen. (Zie factsheet renure voor de voordelen)

De ASL wordt nu overwegend naar Duitsland geëxporteerd omdat het daar als kunstmest wordt gezien, terwijl het volgens de Nederlandse wetgeving de status van dierlijke mest heeft. Als de wetgeving op Europees niveau gaat veranderen, kunnen de kansen voor regionale afzet van ASL in Nederland toenemen.

Meer weten?

De specialisten van FarmConsult en ForFarmers hebben verstand van alle aspecten om de kringloop sluitend te maken. We kennen de technieken, we hebben connecties met overheidsinstanties, gemeenten en diverse toeleveranciers van innovatieve (stal)systemen. Onze mestwetgevingsspecialisten zijn tevens betrokken bij projecten zoals o.a. De Landbouwers, Kunstmest Vrije Achterhoek, Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

Neem contact met ons op via het contactformulier of bel naar T: 088 024 81 35.