Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers Innovatiefonds Mestverwaarding

ForFarmers gaat melkveehouders met belangstelling voor innovaties op het gebied van mestverwaarding ondersteunen met kennis en advies. Melkveehouders die willen innoveren kunnen nu aanspraak maken op het Innovatiefonds Mestverwaarding van ForFarmers. 

Vanuit het Innovatiefonds kunnen klanten van ForFarmers die belangstelling hebben voor het toepassen van innovaties rekenen op ondersteuning en advisering door FarmConsult tegen gereduceerd tarief.

De ondersteuning en advisering begint met oriëntatie op de best passende manier van innoveren (stikstofstripper, stikstofkraker etc.) en het bijbehorende financiële plaatje. Vervolgens verlenen we ondersteuning bij de implementatie van de innovatie, adviseren we over de optimale inzet van verschillende meststromen bij de ruwvoerteelt en verzorgen we de mestboekhouding en de KringloopWijzer.

Belangstelling voor het Innovatiefonds Mestverwaarding?

Melkveeklanten van ForFarmers die belangstelling hebben voor het toepassen van innovaties die bijdragen aan verduurzaming, kunnen vanuit het Innovatiefonds Mestverwaarding rekenen op ondersteuning en advisering tegen gereduceerd tarief. 

 1. Oriëntatiefase: Adviesgesprek tegen 50% van de kosten.
  Tijdens deze fase vinden twee keukentafelgesprekken plaats en ontvangt de veehouder een adviesrapport. We bespreken de systemen en de benodigde investering, we geven aan of er nog aanpassingen aan gebouwen nodig zijn, we maken een kostenbegroting en bekijken of er nog subsidies beschikbaar zijn. Ook geven we inzicht in het effect van een innovatie op de mestboekhouding en de KringloopWijzer. In de oriëntatiefase delen we zoveel mogelijk informatie met de veehouder zodat hij een weloverwogen keuze kan maken.
   
 2. Voorbereidingsfase: De periode van vergunningaanvraag en aanbesteding. 
  Wanneer een veehouder met een systeem aan de slag wil, kan FarmConsult de vergunningaanvraag en de begeleiding bij aanbesteding verzorgen. Vanwege de complexiteit en bedrijfsspecifieke verschillen verloopt deze fase voor het reguliere uurtarief. 
   
 3. Gebruikersfase: de eerste twee jaar na ingebruikname van een systeem bieden we ondersteuning tegen 50% van de kosten.
  Het gaat hierbij om de volgende ondersteuning:
 • Het maken van de mestboekhouding;
 • Het invullen van de KringloopWijzer en maken van de analysetool;
 • Een gesprek over de uitkomsten van de analysetool;
 • Nauwkeurig bemestingsadvies met behulp van Terrascoop (door de teeltspecialist).

Om bovenstaande goed uit te kunnen voeren worden er mestmonsters afgenomen, waarvan wij 50% van de kosten vergoeden. 

         

Meer weten?

Voor meer informatie over het Innovatiefonds Mestverwaarding kunnen klanten van ForFarmers terecht bij het Kenniscentrum Mestwetgeving & Kringlooplandbouw van FarmConsult. Bel T: 088 024 81 35, E-mail mestwetgeving@forfarmers.eu of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op. 

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens