Waar ben je naar op zoek?

Mestvergisting als verdienmodel

Via een mono-mestvergister win je biogas (groene energie) uit koeienmest. Dit biedt kansen voor verduurzaming van de agrarische sector én een extra inkomstenbron voor melkveehouders.

Wat is mestvergisting?

Bij mestvergisting wordt een deel van de organische stof in de mest onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden afgebroken. Deze zuurstofarme omstandigheden ontstaan door op de vergistingstank een gasdichte kap te plaatsen. De anaerobe bacteriën gedijen het beste bij een temperatuur van rond de 38°C. Deze temperatuur wordt bereikt door de vergister te verwarmen middels een warmtepomp of door de aanwezige warmtekrachtkoppeling (WKK). 

Om de warmte en bacteriën homogeen te verdelen over de vergister wordt de vergister van elektrische mixers voorzien. Het resultaat is de productie van biogas, wat een mengsel is van het brandbare methaan (55% tot 60%) en koolstofdioxide (CO2). Dit biogas kun je gebruiken als groene energie voor je eigen veehouderijbedrijf en afzetten aan derden. 

Na een verblijftijd van ca. 40 dagen is de mest vergist. Vergiste mest wordt digestaat genoemd. Net als mest kan het digestaat opgeslagen worden en uitgereden worden op het land. Op de pagina over meststromen lees je meer over de inzetbaarheid van digestaat. 

Afbeelding: biogasinstallatie

De opties van biogas

Er zijn drie opties voor het geproduceerde biogas:

  1. Het biogas wordt door een warmtekrachtkoppeling (WKK) verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte.
  2. Er wordt ruw biogas aan de industrie of bijv. warmtenetten geleverd. Het ruwe biogas wordt via een ketel ingezet voor warmte. 
  3. Het biogas wordt door een opwerkinstallatie opgewerkt tot aardgaskwaliteit en ingevoed op het lokale aardgasnetwerk.


De kosten en opbrengsten van een biogasinstallatie zijn sterk afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie en marktontwikkelingen. 

Een biogasinstallatie op jouw bedrijf?

Interesse in een biogasinstallatief? Neem dan contact op met FarmConsult voor advies en begeleiding bij de benodigde vergunningen, zoals omgevings- en milieuvergunning. FarmConsult heeft hiervoor alle disciplines in huis. Van specialisten in agrarische vergunningen, bestemmingsplanprocedures en subsidies tot advies over mestbewerking, wetgeving en juridische zaken. FarmConsult zorgt voor goede communicatie, korte lijnen en een goed onderbouwde aanvraag bij gemeenten. De veehouder zelf dient te zorgen voor open communicatie met de omgeving (buren). Indien gewenst, kan een specialist van FarmConsult hierbij ondersteunen.  

Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel met 0573 28 89 89.

 

Info aanvragen over mestvergisting

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens