Waar ben je naar op zoek?

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (kortweg: GLB) is erop gericht om de landbouw te verduurzamen door toekomstbestendige boeren sterker te belonen. Je kunt een Basispremie verdienen voor jouw hectares landbouwgrond en extra premies via de Eco-regelingen. FarmConsult ondersteunt je bij het aanvragen van de premies, maar adviseert je ook over eco-activiteiten die praktisch het beste passen bij het bouwplan van jouw bedrijf . Zo behaal je mogelijk een hogere premie.

De basispremie krijg je voor alle landbouwpercelen, inclusief landschapselementen zoals bosjes, houtwallen, poelen en dergelijke, wanneer je aan de randvoorwaarden voldoet. Heb je recht op de basispremie? Dan krijg je voor de eerste 40 hectare van jouw subsidiabele grond een extra betaling. Het gaat om ongeveer 54 euro extra premie per hectare. Jonge landbouwers krijgen bovendien een extra vast bedrag bovenop de basispremie als zij in het huidige GLB nog niet de 5 jaar hebben volgemaakt.

Verdien een plus met de eco-regeling GLB

Aanvullend is een extra bedrag per hectare te verdienen via de eco-regeling met eco-activiteiten, waarvoor je enkel in aanmerking komt als je ook voldoet aan de basispremie. Hierbij kun je kiezen uit tweeëntwintig verschillende eco-activiteiten die passen bij jouw bedrijf. Deze eco-activiteiten dragen bij aan de vijf pijlers: biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. Voor elk doel moet je een minimaal aantal punten behalen om te voldoen aan de instapeis. Als je de punten voor de instapeis hebt behaald, kun je aanspraak maken op een bronzen, zilveren of gouden premie (naar verwachting respectievelijk 60, 100 en 200 euro/ha). Dit bedrag per hectare komt dus bovenop de basispremie en de 54 euro extra premie voor de eerste 40 hectare. 

Meer premie verdienen? 

Heb je vragen over het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid of wil je advies over het behalen van een hogere premie? Neem dan vrijblijvend contact op met FarmConsult via 088 - 024 81 35 of mestwetgeving@forfarmers.eu. We helpen je graag verder.