Waar ben je naar op zoek?

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (kortweg: GLB) is erop gericht om de landbouw te verduurzamen door toekomstbestendige boeren sterker te belonen. U kunt een Basispremie verdienen voor uw hectares landbouwgrond en extra premies via de Eco-regelingen. FarmConsult ondersteunt u bij het aanvragen van de premies, maar adviseert u ook over eco-activiteiten die praktisch het beste past bij het bouwplan van uw bedrijf passen. Zo behaalt u mogelijk een hogere premie.

De basispremie krijgt u voor alle landbouwpercelen, inclusief landschapselementen zoals bosjes, houtwallen, poelen en dergelijke, wanneer u aan de randvoorwaarden voldoet. Heeft u recht op de basispremie? Dan krijgt u voor de eerste 40 hectare van uw subsidiabele grond een extra betaling. Het gaat om ongeveer 54 euro extra premie per hectare. Jonge landbouwers krijgen bovendien een extra vast bedrag bovenop de basispremie als zij in het huidige GLB nog niet de 5 jaar hebben volgemaakt.

Verdien een plus met de eco-regeling GLB

Aanvullend is een extra bedrag per hectare te verdienen via de eco-regeling met eco-activiteiten, waarvoor u enkel in aanmerking komt als u ook voldoet aan de basispremie. Hierbij kunt u kiezen uit tweeëntwintig verschillende eco-activiteiten die passen bij uw bedrijf. Deze eco-activiteiten dragen bij aan de vijf pijlers: biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. Voor elk doel moet u een minimaal aantal punten behalen om te voldoen aan de instapeis. Als u de punten voor de instapeis heeft behaald, kunt u aanspraak maken op een bronzen, zilveren of gouden premie (in 2023 naar verwachting respectievelijk 60, 100 en 200 euro/ha). Dit bedrag per hectare komt dus bovenop de basispremie en de 54 euro extra premie voor de eerste 40 hectare. 

Meer premie verdienen? 

Heeft u vragen over het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid of wilt u advies over het behalen van een hogere premie? Neem dan vrijblijvend contact op met FarmConsult via 088 - 024 81 35 of mestwetgeving@forfarmers.eu. We helpen u graag verder.