Waar ben je naar op zoek?

Klimaatadvies

Slachtafwijkingen aan de longen, oorbijten of hoestende dieren. Vaak zijn het dit soort signalen die de aanleiding vormen om het stalklimaat eens goed onder de loep te nemen.  Maar ook bij nieuwbouw loont het om vóóraf na te denken over het klimaatsysteem en dit goed in te (laten) regelen om problemen en prestatiedips te voorkomen. Jan van den Brink, onze klimaatspecialist, biedt uitkomst.

Een stal is in de eerste plaats bedoeld om het klimaat en de weersinvloeden voor onze dieren te reguleren. Maar we verzuimen vaak om de klimaatapparatuur goed in te regelen of regelmatig na te laten kijken. Als een nieuwe of verbouwde stal klaar is, dan draait en beweegt alles, maar is de apparatuur nog niet ingesteld op de dieren die in de stal komen. Bovendien beweegt de luchtstroom zich anders in een volle stal ten opzichte van een lege. Een logische stap na oplevering is dan om een klimaatspecialist, die dagelijks tussen de dieren komt, de apparatuur in te laten regelen. 

Klimaatspecialist Jan van den Brink

Jan van den Brink is onze klimaatspecialist en is inmiddels een gevestigde naam op dit gebied. Jan is dankzij zijn jarenlange ervaring in de varkenssector gespecialiseerd in klimaatbeheersing van varkensstallen, maar past zijn kennis ook toe in stallen voor kalveren, melkgeiten en lammeren. Een collega neemt de pluimveestallen voor zijn rekening. De normen verschillen per diersoort, maar de principes van temperatuurregulatie, luchtinlaat en -verdeling blijven gelijk. Bij nieuwbouwplannen denkt Jan vooraf mee over het best passende klimaatsysteem. Bij oplevering controleert hij alle elementen van luchtinlaat, -verdeling en luchtuitstoot, ventilatoren, etc. Vervolgens regelt hij de klimaatkasten in, afgestemd op de behoeften en het gedrag van de dieren in de afdeling.

Jan van den Brink, klimaatspecialist

Jan van den Brink
"Voorkomen is beter dan genezen: in een stal waar het klimaat goed is geregeld draai je betere prestaties."

Long- en luchtproblemen

Ook als troubleshooter is Jan je man. Denk aan problemen bij biggen met oorrandnecrose, varkens die staartbijten, zeugen met een hoog percentage longafwijkingen bij de slacht, lammeren die hoesten, melkgeiten of kalveren met luchtwegproblemen. Jan observeert het gedrag van de dieren, meet en beoordeelt alle klimaatonderdelen. Vervolgens pakt hij de pijnpunten aan en geeft hij advies over het vervolgtraject.

Een goed stalklimaat levert veel op

Voorkomen is beter dan genezen: in een stal waar het klimaat goed is geregeld draai je betere prestaties. Een verschil van +50 gram groei/dag bij de vleesvarkens of 0,1 scherpere voederconversie heeft groot effect op jouw opbrengst. Daarnaast wil je natuurlijk het liefst dat jouw dieren gezond zijn en dat je met plezier door de stal kunt lopen. Daar zit misschien wel de grootste winst.

Ook een goed klimaatadvies nodig?

Neem dan contact op met FarmConsult via ons contactformulier of bel 0573 28 89 89. Onze specialist levert klimaatadvies onafhankelijk van jouw voerleverancier.