Waar ben je naar op zoek?

Zuid-Holland: 4,4 miljoen voor projecten duurzame landbouw

12-2-2019

Landbouwpioniers opgelet! Heeft u een idee voor duurzame landbouw? De provincie Zuid-Holland daagt u uit en stelt € 4,4 miljoen beschikbaar voor duurzame initiatieven in de landbouwsector. Dien uw aanvraag voor subsidie vóór 11 april in.

Zonnepanelen

Samenwerken in de voedselketen

De provincie Zuid-Holland is op zoek naar ideeën en projecten om de landbouw verder te verduurzamen. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste één grondgebonden landbouwer en één andere partij (niet boer) uit de voedselketen. Denk aan toeleveranciers van landbouwbedrijven, producenten en verwerkers van voedsel, distributeurs en retailers.

Plan, uitvoering en investeringen

Gedeputeerde Staten stellen 4,4 miljoen subsidie beschikbaar uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk maken van een projectplan verleent de provincie 100% subsidie. Voor de uitvoering van een innovatieproject is 70% subsidie beschikbaar. Voor investeringen in het kader van de uitvoering van een innovatieproject, wisselt het subsidiepercentage tussen de 40 en 100%.

Duurzame doelen

Initiatiefnemers krijgen de subsidie natuurlijk niet zo maar. Het doel van de samenwerking moet zijn: 

  • versterking van de positie van de boer;
  • ontwikkeling nieuwe marktconcepten en verdienmodellen;
  • reductie grondstoffengebruik;
  • het sluiten van de kringloop;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit.

Heeft u een initiatief voor duurzame landbouw?

Bent u bezig met een idee om de landbouw in Zuid-Holland te verduurzamen? Of heeft u zelfs al een samenwerkingsverband? Neem dan voor meer info over dit subsidietraject contact op met de subsidiespecialisten van FarmConsult via 0573 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu. Zij vertellen u er meer over en helpen u desgewenst met het schrijven van een subsidieaanvraag.