Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Waar ben je naar op zoek?

Zoekt u financiering om uw veehouderij duurzamer en economisch sterker te maken?

23-11-2021

Wilt u uw landbouwbedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of gaat u met anderen samenwerken aan een duurzaam verdienmodel voor de sector? Dan zijn er binnenkort subsidiemogelijkheden. 

Vanaf 6 december 2021 opent het RVO twee modules met interessante subsidies vanuit het Economisch Herstelfonds (EHS):

 1. Investeren in groen- economisch herstel.
 2. Samenwerken aan groen- economisch herstel.

Vanuit dit Economisch Herstelfonds voegt de overheid € 52,4 miljoen toe aan het budget van 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) voor dit jaar en 2022. We lichten de hoofdlijnen van de regeling toe.

Mestvergisting
1

Subsidieregeling 1: ‘Investeren in groen-economisch herstel’

Deze regeling is gericht op elke landbouwer. U kunt een subsidieaanvraag indienen  voor investeringen gericht op:

 1. precisielandbouw en smart farming
 2. digitalisering
 3. water, droogte of verzilting
 4. duurzame bedrijfsvoering
 5. natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Voor deze regeling stelt RVO een lijst op met specifieke investeringen waar u subsidie voor kunt aanvragen. Deze investeringslijst wordt naar verwachting eind november 2021 gepubliceerd. Investeringen die waarschijnlijk in aanmerking komen zijn (let op, dit is nog geen definitieve lijst):

 • landbouwmachines met GPS
 • opbrengst- en NIRS-meting
 • machines voor niet kerende grondbewerking
 • veldrobots voor onkruidbestrijding
 • stalsystemen zoals potstallen
 • mesttechnieken zoals mestvergisters, mestverwerkingsinstallaties zoals meststrippers, mestscheiding en bovenwettelijke mestopslag

 

Belangrijke punten subsidieregeling groen-economisch herstel
Vanwege het bijzondere karakter van het Economisch Herstelfonds is het subsidiepercentage voor investeringen 60% en voor landbouwers jonger dan 41 maximaal 75%. Let op: de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) wordt dit jaar niet opengesteld! U kunt voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen, waarbij het subsidiebedrag minimaal € 25.000 moet bedragen en er maximaal € 150.000 uitgekeerd wordt. Het betreft een zogenaamde Tender-regeling, dus iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering. Bij overtekening vindt toekenning plaats op basis van hoeveelheid punten.

Deze regeling is open van 6 december 2021 tot en met 14 februari 2022.

2

Subsidieregeling 2: ‘Samenwerken aan groen- economisch herstel’

Als u wilt samenwerken met verschillende partijen in de landbouw op één van onderstaande thema’s, dan is de regeling ‘Samenwerken aan groen- economisch herstel’ juist interessant. Deze regeling is er in de volgende categorieën:

 1. (Door)ontwikkelen duurzame waardeketens.
 2. Innovatieve digitalisering gericht op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw.
 3. Gebiedsgerichte pilots voor regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging.
 4. Sectorale initiatieven ter versterking van de regierol bij verduurzamen voedselsysteem.
 5. Samenwerkingsverbanden voor managementmaatregelen ter beperking ammoniakemissie.

Voor de categorieën 1, 2, 4 en 5 geldt per project een subsidiebedrag van minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000. Voor categorie 3 zijn het minimum- en maximumbedrag vastgesteld op respectievelijk € 300.000 en € 2 miljoen.

De verwachting is dat deze regeling eind december 2021 wordt opengesteld.

Meer weten of subsidie aanvragen?

Wilt u uw subsidiekansen volop benutten, neem dan contact op met Arjan Laarhuis, subsidiespecialist FarmConsult, via telefoon 0573-288961 of 06-51210778 of vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier subsidieregeling Economisch Herstelfonds

Wilt u weten of de subsidieregeling van het Economisch Herstelfonds voor u interessant is? Vul dan hier uw gegevens in, dan nemen we contact met u op. Heeft u een spoedvraag? Bel dan met FarmConsult via 0573 - 28 89 89.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens