Waar ben je naar op zoek?

Woningbouw Heusden-Oost: Gemeente Asten legt ontwerpwijzigingsplan ter inzage

Sector Nieuws Sector Nieuws28-10-2021

De gemeente Asten heeft het ontwerpwijzigingsplan “Heusden Komgebied 2011, wijziging Heusden-Oost fase 3” ter inzage gelegd. Dit plan voorziet in de bouw van 63 woningen in Heusden-Oost. Tot en met 12 november 2021 kunt u een zienswijze indienen bij gemeenteraad. We attenderen u graag op de belangrijkste punten uit dit wijzigingsplan. Bekijk het plan hier digitaal.

stal in aanbouw

Bouw 63 woningen Heusden-Oost 

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de bouw van 63 woningen in de wijk Heusden-Oost. De gemeente heeft het planvoornemen getoetst aan milieu- en omgevingsaspecten. Echter worden enkele essentiële zaken overgeslagen.  Zo gaat de gemeente voorbij aan de regels die zij in het kader van volksgezondheid dient te toetsen voor wat betreft endotoxineblootstelling en ontbreekt een gedegen onderbouwing van de geurhinder. Tenslotte ontbreekt een dialoog met inwoners van de gemeente Asten en andere belanghebbenden.

Het is voor u van belang om te controleren wat het planvoornemen voor uw bedrijf betekent en of het planvoornemen ontwikkelingsmogelijkheden voor uw bedrijf kunnen belemmeren. Indien dit het geval is, dan is het zeer verstandig om een zienswijze in te dienen bij de gemeente.

FarmConsult beoordeelt uw situatie

Het beoordelen van de gevolgen van een wijzigingsplan is maatwerk en kan lastig zijn. Onze specialisten ruimtelijke ordening en onze jurist hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het plan specifiek voor uw bedrijf betekent en of een zienswijze zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven adviezen.

Hulp of advies nodig?

Voor bedrijfsspecifiek advies kunt u een afspraak maken. In het adviesgesprek nemen we samen met u het ontwerp door, we checken uw bestaande vergunningen en we geven u een vervolgadvies. Vul voor een aanvraag voor adviesgesprek onderstaand contactformulier in of bel FarmConsult via telefoonnummer 0573 - 28 89 89, dan informeren we u graag over onze werkwijze. U kunt uiteraard ook rechtstreeks uw eigen bedrijfsadviseur van FarmConsult benaderen.

Contactformulier

Heeft u vragen of wilt u advies over het ontwerpwijzigingsplan van gemeente Asten? Vul dan onderstaand contactformulier in, dan nemen we contact met u op. Heeft u een spoedvraag, bel dan naar FarmConsult op 0573 - 28 89 89. Vul aub uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens