Waar ben je naar op zoek?

Wijziging Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

22-12-2020

Eind november 2020 hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant de Interim Omgevingsverordening (IOV) gewijzigd. In de IOV zijn onder andere de ammoniakemissie-eisen voor stalsystemen vastgelegd in het kader van het Brabantse Transitiebeleid. We noemen de belangrijkste én interessante wijzigingen.

Koe in ligbed

Belangrijkste wijzigingen Interim Omgevingsverordening

1

Ingangsdatum

De datum waarop uw stallen aan de nieuwe emissie-eisen moeten voldoen is verschoven naar 1 januari 2024 (was 1 januari 2022). Er geldt nog steeds een overgangstermijn voor rundveestallen van 20 jaar en voor overige stallen van 15 jaar. Dat wil zeggen: als bijvoorbeeld uw varkensstal op 1 januari 2024 jonger dan 15 jaar is, dan hoeft u pas aan de nieuwe eisen te voldoen op het moment dat uw stal 15 jaar oud is. In bijlage 2 van de IOV vindt u de eisen voor de nieuwe stalsystemen.

2

Emissie-eisen op locatieniveau

De nieuwe emissie-eisen gelden niet meer per stal, maar op bedrijfslocatieniveau. Heeft u meerdere categorieën dieren, dan kunt u voor de ene diercategorie een strengere emissie-eis aanhouden, zodat u voor een andere categorie mogelijk uw huidige stal kunt behouden. Bijvoorbeeld: in 2024 geldt een emissiefactor van 7 voor koeien en 2,5 voor jongvee. Door voor de koeien een systeem met een strengere emissie-eis factor 6 te kiezen, kunt u het jongvee mogelijk traditioneel blijven houden. Dit is uiteraard wel afhankelijk van het aantal dieren per systeem.

3

Eisen op moment van aanvraag

Doet u een aanvraag vóór 1 januari 2023, dan wordt deze getoetst aan de dan geldende eisen en niet aan de eisen geldend op het moment van vergunnen, zoals gebruikelijk. Dit is interessant gezien de lange termijn van vergunningaanvraag (minder onzekerheid voor u) en gezien punt 2.

4

Hobbydieren

Voor hobbydieren op bedrijven gelden de eisen niet.

5

Natuurinclusief

Ook voor bedrijven die de dieren ‘natuurinclusief’ houden gelden de eisen onder bepaalde voorwaarden niet. Welke voorwaarden dit zijn, is echter nog niet helemaal duidelijk.

Motie

Tot slot is er ook een motie aangenomen dat bedrijven kunnen voldoen aan de strengere emissie-eisen door minder dieren te gaan houden. Als u door krimp in dieraantal wel voldoet aan de ammoniakreductie bent u niet verplicht het stalsysteem aan te passen. De Provinciale Staten heeft aan de Gedeputeerde Staten gevraagd om hier beleid op te ontwikkelen.

Advies vergunningaanvraag of wijziging stalsystemen

Heeft u hulp nodig om op een rij te zetten wat er in uw situatie nodig is? Of wilt u advies bij het maken van milieutekeningen of aanvragen van vergunningen? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult, via 0573 – 28 89 89 of via ons contactformulier. Onze specialisten houden zich dagelijks bezig met deze complexe materie, hebben verstand van de boerenpraktijk en staan u vakkundig terzijde.