Waar ben je naar op zoek?

Wijziging geuremissiefactoren raakt met name combi-luchtwassers

24-7-2018

Op 20 juli 2018 is de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij gewijzigd. Belangrijkste aanpassing is dat de emissienorm voor luchtwassers is verlaagd. Dit kan gevolgen hebben voor uw aanvraag van ontwikkelingsplannen.

Belangrijkste wijziging: verlaging geurreductiepercentage combi-luchtwassers

De belangrijkste wijziging is dat de rendementen van combi-luchtwassers en één biologische wasser zijn aangepast, omdat de geurreductie in praktijksituaties volgens de verantwoordelijk staatssecretaris niet overeen komt met de rendementen in de Regelingen. Uitgangspunt bij de aanpassing is het werkingsprincipe van de luchtwassers. Een combi-luchtwasser met een chemische wasstap krijgt een reductie van 30%. Is er sprake van een biologische wasstap, dan is het reductiepercentage 45%.

Ventilator

Gevolgen voor agrarische bedrijfsontwikkeling

De wijziging van de geurreductiepercentages kan directe gevolgen hebben voor veehouderijen die op dit moment een aanvraag hebben lopen voor ontwikkelingsplannen. Daarbij gelden twee verschillende situaties:

  • Vergunningplichtige veehouderijen: als nog niet beslist is op een reeds ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu, moet meteen voldaan worden aan de nieuwe geurreductiepercentages. Dit kan dus betekenen dat uw aanvraag daarop moet worden aangepast.
  • Veehouderijen die onder het Activiteitenbesluit vallen (ook in het geval van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets, OBM) en voor 1 mei 2018 zijn begonnen met de verandering of oprichting (lees: als legaal een start is gemaakt met de benodigde bouwwerkzaamheden), worden voor deze lopende ontwikkeling vrijgesteld van de wijziging. Zij krijgen tot 1 juli 2019 de tijd om de oprichting of verandering te voltooien.

Wat betekent de wijziging voor uw aanvraag?

Als u wilt weten of de wijziging van de geuremissiefactoren invloed heeft op uw bedrijfsontwikkelingsplannen, neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult via 0573 - 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu.