Waar ben je naar op zoek?

Wel of geen uitzonderingen op staldering in Noord-Brabant?

9-8-2018

De uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant om in een bepaalde situatie niet te hoeven stalderen, blijft in stand. Maar deze uitzondering geldt alléén voor het bedrijf dat naar de rechtbank was gestapt. Dit blijkt uit een uitspraak van 9 augustus 2018 in een spoedprocedure die de provincie Noord-Brabant bij de Raad van State had ingesteld.

Spoedprocedure

Om eerder meer duidelijkheid te krijgen over de vraag of staldering is toegestaan, had de provincie Noord-Brabant een spoedprocedure aangevraagd bij de Raad van State. Hiermee wilde de provincie de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant ongedaan maken, die op 22 mei 2018 bepaalde dat de stalderingsregel in een aantal gevallen niet toegepast mag worden. 

Wat is stalderen?

Stalderen is kort gezegd de verplichting die de provincie Noord-Brabant oplegt aan veehouders in Midden- en Oost-Brabant, om voor elke vierkante meter staluitbreiding 1,1 vierkante meter bestaand staloppervlak te slopen of om te zetten naar een andere functie. Melkveehouders, nertsenhouders en schapenhouders zijn hiervan uitgezonderd.

Rechtbank Oost-Brabant: niet stalderen als voldaan wordt aan drie voorwaarden

Op 22 mei 2018 bepaalde de rechtbank Oost-Brabant dat aan veehouderijen die aan de volgende drie voorwaarden voldoen, staldering niet opgelegd mag worden:

  1. de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend vóór 13 juli, én;
  2. de aanvraag voldoet aan de andere provinciale regels, én;
  3. het gaat om een veehouderij met bouwperceel (na uitbreiding) van maximaal 1,5 hectare.
Pluimvee stalderen

Provincie wil streep door uitspraak rechtbank

Door deze uitspraak van de rechtbank vreest de provincie Noord-Brabant dat aan veehouderijen die aan de drie voorwaarden voldoen, vergunningen kunnen worden verleend zonder dat sprake is van staldering. Daarom heeft zij de Raad van State in een spoedprocedure gevraagd dit te blokkeren.

 

Geen sprake van algemene uitzondering

In deze spoedprocedure concludeert de Raad van State dat de uitspraak van de rechtbank alléén van toepassing is op de veehouderij die de zaak had aangespannen. De uitzonderingspositie op de stalderingseis die op basis van de hiervoor drie genoemde voorwaarden door de rechtbank was gecreëerd, geldt dus niet voor andere veehouderijen. Let wel, een uitspraak in een spoedprocedure is voorlopig. In een normale beroepsprocedure kan de Raad van State een ander standpunt innemen.

 

Gevolgen voor Brabantse veehouders?

Als uw veehouderij volgens de regels van de provincie Noord-Brabant bij uitbreiding moet stalderen, kunt u zich volgens de Raad van State niet klakkeloos beroepen op een algemene uitzondering op basis van de drie voorwaarden van de rechtbank. Echter, met de uitspraak van de rechtbank kan er naar onze mening mogelijk wel sprake zijn van een voorbeeldfunctie, waar u in een zelf te voeren procedure toch uw voordeel mee kunt doen. Wilt u hierover meer weten? Neem dan gerust contact op met de specialisten van FarmConsult via 0573 - 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu.