Waar ben je naar op zoek?

Vraag nu POP3 subsidie aan

Advies van onze specialist Advies van onze specialist8-11-2022

Boeren die hun bedrijf willen verduurzamen, innoveren of moderniseren, opgelet. Op 1 december 2022 gaat de ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’ open. Tot en met 31 januari 2023 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor uw duurzame of innovatieve investeringen. Lees hier voor welke investeringen de regeling is bedoeld en hoe de regeling in elkaar zit.

subsidie aanvragen

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De Investeringsregeling POP3+ 2022 (het 3e plattelandsontwikkelingsprogramma van de EU) is de opvolger van het veel aangevraagde Groen-Economisch Herstelfonds van begin dit jaar. Het totaalbudget van deze nieuwe regeling is € 14 miljoen en is bedoeld voor elke landbouwer. Er is in tegenstelling tot de vorige regeling geen onderscheid meer in leeftijd. U kunt een subsidieaanvraag indienen voor de volgende investeringen:

A

Precisielandbouw en smart farming

Onder andere precisieberegening, -bemesting en -gewasbescherming of opbrengstmeting en groeimonitoring.

B

Digitalisering

Denk aan digitale voorzieningen voor weidegang zoals diermonitoring en weideselectiepoorten of robotisering van duurzame bestrijding.

C

Water, droogte, verzilting

Bijvoorbeeld investeringen voor de aanleg van klimaatadaptieve, peilgestuurde, regelbare drainage.

D

Duurzame bedrijfsvoering

Denk aan investering in elektrische of met waterstof aangedreven voertuigen. Let op: heftrucks, shovels, mest- en voerschuiven komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

E

Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Bijvoorbeeld de aanschaf van machines voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding, investering in mesttechnieken zoals mestvergisters of mestverwerkingsinstallaties zoals meststrippers, mestscheiding en bovenwettelijke mestopslag.

Per categorie is het budget € 2,8 miljoen. Kijk voor ideeën en inspiratie voor mogelijke POP3-projecten op deze website van RVO. Download hier de volledige investeringslijst (kijk vanaf pagina 3).

Belangrijke punten POP3-subsidieregeling

Het subsidiepercentage voor investeringen is 40%, waarbij het subsidiebedrag minimaal € 20.000 en maximaal € 150.000 bedraagt. Het betreft een zogenaamde tenderregeling, dus iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering (zie investeringslijst), waarbij alleen de aanvragen met de meeste punten subsidie krijgen. Bij overtekening vindt toekenning plaats op basis van hoeveelheid punten. De opdrachtbevestiging mag niet vóór de subsidieaanvraag aangegaan zijn en de investeringen moeten uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond en vastgesteld.

Dien uw aanvraag volledig en op tijd in

Uiterlijk tot maandag 31 januari 2023 17.00 uur kunt u een aanvraag voor deze investeringsregeling indienen via de website van RVO. De verwachting is echter dat – gezien de belangstelling voor de vorige, vergelijkbare regeling – het beschikbare budget ontoereikend is. Het is niet bekend of de overheid dan aanvullend budget beschikbaar stelt.

Heeft u hulp of advies nodig bij uw subsidieaanvraag?

De subsidiespecialisten van FarmConsult helpen u graag een aanvraag in te dienen. Neem voor meer info contact op met Arjan Laarhuis (T: 06 – 51 21 07 78 / E: arjan.laarhuis@forfarmers.eu) of Johan Hilhorst (T: 06 – 23 37 24 41 E: johan.hilhorst@forfarmers.eu) of vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact op met u.

Contactformulier Investeringsregeling POP3

Wilt u weten of deze subsidieregeling voor u interessant of van toepassing is? Vul dan hier uw gegevens in, dan nemen we contact met u op. Heeft u een spoedvraag? Bel dan met FarmConsult via 0573 - 28 89 89.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens