Waar ben je naar op zoek?

Voorkóm intrekking ammoniakrechten

25-3-2019

Diverse provincies controleren momenteel of u de verkregen PAS-ontwikkelruimte benut heeft. Breng daarom met een actuele berekening van depositie de benodigde ontwikkelingsruimte in kaart om intrekking van uw ammoniakrechten te voorkomen.

PAS-ontwikkelingsruimte

PAS-ontwikkelingsruimte moet binnen twee jaar benut zijn

In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is opgenomen dat de verkregen ontwikkelingsruimte binnen twee jaar benut moet zijn. Dit om te voorkomen dat niet gerealiseerde plannen ruimte weghouden voor anderen. De provincies vragen daartoe de veebezetting op. U dient daarbij de hoogste veebezetting op te geven die op enige dag aanwezig was, binnen de twee jaar dat de vergunning onherroepelijk is geworden. Tel daarbij alle aanwezige landbouwhuisdieren op; dus ook eventuele schapen, pony’s, etc.

Berekening stikstofdepositie

Niet alleen veebezetting is bepalend. Er zijn meer gegevens die de stikstofdepositie en dus uw ontwikkelingsruimte bepalen. Om te bepalen of de verkregen ontwikkelingsruimte gehaald is, kunt u aan de hand van een actuele een berekening van depositie de benodigde ontwikkelingsruimte in beeld brengen. Let daarbij op: in het begin van de PAS-periode – januari 2015 – werkte het rekenprogramma anders dan de huidige versie. Gevolg is dat er andere uitkomsten kunnen ontstaan.

Laat u adviseren door FarmConsult

Wilt u verzekerd zijn van een correcte advies, neem dan contact op met FarmConsult. Zo voorkómt u mogelijk onterechte intrekking van uw ammoniakrechten. U bereikt FarmConsult via 0573 - 28 89 89 of ons contactformulier.