Waar ben je naar op zoek?

Verbod op stikstoftoename in nieuw bestemmingsplan Súdwest-Fryslân

15-9-2022

Het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Súdwest-Fryslân gaat veranderen en bevat beperkingen voor iedere veehouderij. De wijziging geldt voor een gedeelte van het buitengebied van de voormalige gemeenten Boarnsterhim en Littenseradiel en voor het hele buitengebied van de voormalige gemeenten Bolsward en Wymbritseradiel. Tot en met 13 oktober 2022 kunt u een inspraakreactie op het voorontwerp indienen bij het college van burgemeester en wethouders. We noemen hier alvast de belangrijkste wijziging. Via de website van de gemeente vindt u eveneens meer info over het plan.

Het stikstofplafond houdt geen rekening met verleende natuurvergunning

Veehouderij Fryslan

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied SWF-II’ bevat een beperking voor iedere veehouderij, omdat een toename van stikstof door agrarische bouwpercelen is verboden. Hoewel een dergelijk verbod in een bestemmingsplan tegenwoordig gebruikelijk is, gaat het voorontwerp bij de bepaling van het ‘stikstofplafond’ ten onrechte niet uit van de verleende natuurvergunningen, maar enkel van de feitelijke situatie. Hierdoor kunnen veehouderijen die over een natuurvergunning beschikken (flink) benadeeld worden. Om die reden is het belangrijk om dit goed te beoordelen voor uw bedrijf.

Dien tijdig een inspraakreactie in

Indien het voorontwerp onjuistheden bevat voor uw bedrijf, is het raadzaam een inspraakreactie in te dienen. Ook is het mogelijk de gemeente te vragen om toekomstplannen mee te nemen, zodat u hiervoor op een later moment geen afzonderlijke en mogelijk kostbaardere procedure hoeft te doorlopen. Omdat op voorhand door ons niet exact is na te gaan of uw bedrijf binnen het plangebied van het voorontwerp valt, kan het zo zijn dat het voorontwerp niet voor u van toepassing is.

FarmConsult beoordeelt voor u het voorontwerp 

Het goed beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is maatwerk. Onze specialisten hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het voorontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of een inspraakreactie zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven vervolgadviezen.

Interesse? 

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met FarmConsult via telefoonnummer 0573 28 89 89, of met uw eigen bedrijfsadviseur van FarmConsult. Of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op. 

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we, afhankelijk van uw vraag, telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens