Waar ben je naar op zoek?

Verbod op stikstoftoename in nieuw bestemmingsplan Súdwest-Fryslân

9-6-2023

Het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) gaat veranderen voor het deelgebied (‘deelgebied II’) dat bestaat uit de voormalige gemeenten Boarnsterhim (deels), Bols-ward, Littenseradiel (deels) en Wymbritseradiel. Daarnaast wijzigen er belangrijke bestemmingsplanregels voor het overige deel van het buitengebied (‘deelgebied I’). Tot en met 10 juli 2023 kunt u hierover een zienswijze indienen bij de gemeente. We zetten de belangrijkste punten hier voor u op een rij.

Stikstofplafond voor ieder agrarisch bedrijf

Veehouderij Fryslan

De ontwerpbestemmingsplannen voor zowel deelgebied I als deelgebied II voorzien in een harde, extra beperking voor ieder agrarisch bedrijf, omdat een toename van stikstof vanaf agrarische bouwpercelen wordt verboden. Aangezien de situatie per bedrijf kan verschillen, adviseren wij u om goed te controleren hoe uw ‘stikstofplafond’ uitvalt. Indien het stikstofplafond voor uw bedrijf niet goed is geregeld, kan dit u immers benadelen in uw bedrijfsvoering. Als u over een natuurvergunning beschikt, is het daarbij van groot belang om na te gaan of deze juist is meegenomen. Naast stikstof is ook mestvergisting in toenemende mate een thema om een bestemmingsplan op te beoordelen.

FarmConsult beoordeelt voor u het nieuwe bestemmingsplan 

Indien het nieuwe bestemmingsplan onjuistheden bevat voor uw bedrijf, is het raadzaam een zienswijze in te dienen. Het goed beoordelen van de gevolgen en mogelijkheden van een bestemmingsplan is complex en vraagt om maatwerk. Onze specialisten hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het nieuwe plan specifiek voor uw bedrijf betekent en of een zienswijze zinvol is. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven vervolgadviezen.

Interesse? 

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met FarmConsult via telefoonnummer 0573 28 89 89, of met uw eigen bedrijfsadviseur van FarmConsult. Of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op. Omdat op voorhand door ons niet exact is na te gaan, binnen welk deelgebied van het buitengebied uw bedrijf valt, kunnen we in gesprek met u bepalen welk nieuw bestemmingsplan van toepassing gaat zijn.

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we, afhankelijk van uw vraag, telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens