Waar ben je naar op zoek?

Veehouders: meld vóór 1 juli uw energiebesparende maatregelen

25-4-2019

Bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen én jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas (of aardgasdequivalenten*) verbruiken, moeten vóór 1 juli 2019 bij het RVO melden welke energiebesparende maatregelen er op het bedrijf aanwezig zijn of welke er toegepast gaan worden. Wat betekent dit voor u?

1

Stap 1: Valt u onder het activiteitenbesluit?

Allereerst is de vraag of u onder het activiteitenbesluit valt. Bedrijven met onderstaande maximale omvang (zoals vermeld op uw vergunning) vallen onder het activiteitenbesluit:

  • Melkrundvee- en/of zoogkoeienbedrijven met minder dan 200 koeien en/of 340 stuks jongvee.
  • Varkensbedrijven met minder dan 750 zeugen of 2.000 vleesvarkens.
  • Pluimveebedrijven met minder dan 40.000 stuks pluimvee.
  • Vleesveebedrijven met minder dan 1.200 stuks rundvee.
  • Schapen- en geitenbedrijven met meer dan 51 en minder dan 2.000 schapen en/of geiten.

Is uw bedrijf volgens de aantallen op uw vergunning groter dan bovengenoemde omvang? Dan geldt de registratieplicht niet voor u.

2

Stap 2: hoe hoog is uw energieverbruik?

Valt u onder het activiteitenbesluit dan is vervolgens de vraag hoe hoog uw energieverbruik is. Verbruikt u jaarlijks méér dan 50.000kWh elektriciteit en/of 25.000m³ aardgas (of aardgasequivalenten*), dan geldt de registratieplicht WEL voor u. Verbruikt u jaarlijks minder dan 50.000kWh elektriciteit en 25.000m³ aardgas*, dan geldt de registratieplicht NIET voor u. Op de website van het RVO vindt u hier meer informatie over.

* Dit betreft het verbruik van aardgas, of aardgasequivalenten zoals dieselolie of propaangas. Zie omrekenfactor.

Pluimveestal

Wat betekent de registratieplicht?

De registratieplicht houdt in dat veehouders (maar ook andere mkb-bedrijven) vóór 1 juli 2019 bij  RVO moeten melden welke maatregelen zij nemen om energie te besparen. U kunt hiervoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor de agrarische sector gebruiken. De overheid wil inventariseren welke maatregelen er al genomen zijn en waar Nederland staat met energie besparen. Er is vanuit deze informatieplicht nog geen directe verplichting om daadwerkelijk meer maatregelen te treffen. Dat kan de vervolgstap van de informatieplicht zijn, dit verschilt per bedrijf. Let op: het gaat om maatregelen die het energieverbruik op uw bedrijf verminderen, zoals isoleren of inzet Ledverlichting. De toepassing van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel.

Hulp nodig?

Ziet u door de bomen het bos niet meer óf ontbreekt het u aan tijd om alles correct in te vullen? FarmConsult kan u helpen bij het invullen van deze registratieplicht. Heeft u hier u vragen over of wilt u hulp bij het invullen van de informatieplicht energiebesparing? Neem dan contact op met FarmConsult via 0573 – 28 89 89 of meldt u aan via onderstaand formulier.

Hulp Registratieplicht energiebesparende maatregelen

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens