Waar ben je naar op zoek?

Veehouders: meld vóór 1 december uw energiebesparende maatregelen

Sector Nieuws Sector Nieuws15-9-2023

Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of aardgasequivalenten*) verbruiken, zijn verplicht bepaalde energiebesparende maatregelen te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze bedrijven moeten vóór 1 december 2023 bij de RVO melden welke energiebesparende maatregelen er op het bedrijf aanwezig zijn of welke er toegepast gaan worden. Deze melding heet de informatieplicht.

Wat betekent dit voor u?

Verbruikt u jaarlijks méér dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000m³ aardgas/aardgasequivalenten*, dan geldt de informatie plicht ook voor u. Verbruikt u jaarlijks minder dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000m³ aardgas/aardgasequivalenten, dan geldt de registratieplicht niet voor u. Op de website van RVO vindt u hier meer informatie over.
Let op: voorheen gold deze verplichting alleen voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. Vanaf nu dienen ook bedrijven met een milieuvergunning aan deze informatieplicht te voldoen!

* Dit betreft het verbruik van aardgas, of aardgasequivalenten zoals dieselolie of propaangas. Zie omrekenfactor.

Wat houdt de informatieplicht in?

De informatieplicht houdt in dat veehouders en andere (mkb-)bedrijven die de genoemde drempel overschrijden, vóór 1 december 2023 bij RVO moeten melden welke maatregelen zij nemen om energie te besparen. Om te bepalen welke maatregelen u kunt nemen, raadpleegt u de Erkende maatregelenlijst (EML) vanaf 2023. Deze lijst bevat energiebesparende maatregelen met een geschatte terugverdientijd van vijf jaar of minder. De overheid wil met de informatieplicht inventariseren welke maatregelen er genomen zijn en waar Nederland staat met energiebesparing.

Hulp nodig?

Ziet u door de bomen het bos niet meer óf ontbreekt het u aan tijd om alles correct in te vullen? FarmConsult helpt u bij het invullen van deze registratieplicht. Interesse? Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen wij vervolgens contact met u op.

U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Mail dan naar infoplichtenergie@forfarmers.eu. Of bel met van FarmConsult via 0573 288 989 of met onze adviseurs Jente Driessens (06 - 51 54 42 16) of Johan Hilhorst (06 - 23 37 24 41). 

 

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens