Waar ben je naar op zoek?

Vanggewas na mais: de regels en premies

Sector Nieuws Sector Nieuws27-9-2022

Het telen van een vanggewas verkleint de kans op gewasziektes en u verbetert hiermee de bodemstructuur. U kunt de teelt op verschillende manieren toepassen en ook binnen het Gemeenschappelijk landbouwbeleid komt de teelt van vanggewas bij een aantal onderdelen terug. Welke vanggewassen zijn toegestaan en aan welke voorwaarden moet u voldoen voor extra premie?

Maisoogst

Wanneer zaait u welk vanggewas?

Op zand- en lössgrond is het verplicht om na de mais een vanggewas te telen. Voor klei- en veengrond geldt dit niet. Voor het telen van het vanggewas zijn 3 opties:

  1. Onderzaai: U zaait het vanggewas tussen de rijen mais. 
  2. Direct na de maisoogst een vanggewas inzaaien. 
  3. Als hoofdteelt: U zaait een wintergraan na de maisoogst. Dit gebruikt u als hoofdteelt in het volgende jaar. 

In onderstaand overzicht ziet u per teeltoptie de toegestane vanggewassen.

Tabel 1 Toegestane vanggewassen na de maisteelt op zand- en lössgrond (wetgeving)
U teelt een vanggewas Door onderzaai Direct na de maisoogst Als hoofdteelt
Wanneer uiterlijk zaaien 1 oktober (geen uiterste oogstdatum) 1 oktober 31 oktober
Welk gewas zaaien

Bladkool*
Bladrammenas*
Gras**
Japanse haver*
Spelt***
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Bladkool*
Bladrammenas*
Gras**
Japanse haver*
Spelt***
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

*Te gebruiken voor eco-regeling onderzaai vanggewas en groenbedekking. Voorwaarde: mechanisch onderwerken vanaf 1 maart. 
**Gras komt in aanmerking voor de eco-regelingen onderzaai vanggewas en groenbedekking. Voorwaarde: mechanisch onderwerken vanaf 1 maart. Let op niet alle grassoorten voldoen voor de eco-regelingen, bekijk de lijst op Het nieuwe GLB: de eco-regeling (rvo.nl).
***Spelt mag u alleen via onderzaai of direct na de oogst als vanggewas telen na de oogst van andere maissoorten dan snijmais (dus bijvoorbeeld na de CCM- of MKS-teelt). Als hoofdgewas mag u spelt zowel na snijmais als na andere soorten mais telen.

Vanggewas binnen basispremie GLB

Gewasrotatie op bouwland is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de basispremie van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U dient dus een vanggewas te telen na de snijmais en dit geldt voor àlle grondsoorten. Dat houdt in dat u ieder jaar een ander gewas teelt als hoofdteelt op bouwlandpercelen. Een volgteelt (vanggewas) na de hoofdteelt wordt gezien als gewasrotatie. Op zand- en lössgrond moet u nog steeds eens per 4 jaar (vanaf 2027 eens per 3 jaar) een rustgewas telen als hoofdteelt (wetgeving vanuit 7e actieprogramma).

Er zijn een aantal vrijstellingen voor gewasrotatie binnen GLB:

  • Bij de teelt van rustgewassen (zoals graan, tijdelijk gras). 
  • Als 75% van de subsidiabele oppervlakte bestaat uit grasland.
  • Als 75% van het bouwland bestaat uit tijdelijk gras, vlinderbloemigen of braak ligt.
  • Bij gecertificeerde biologische teelt (SKAL).

Vanggewas binnen eco-regelingen GLB

Naast de basispremie kunt u met de eco-regelingen een extra bedrag per hectare verdienen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een minimaal aantal punten (regio afhankelijk) behalen voor vijf thema’s. Deze punten zijn te behalen door het uitvoeren van eco-activiteiten. Bij de teelt van mais zijn de eco-activiteiten groenbedekking (1) en onderzaai (2) mogelijk. In de tabel staat met een * of ** aangeven welke gewassen punten opleveren voor deze eco-activiteit en die u op zand- en lössgrond mag zaaien. Op klei- en veengrond zijn er meer mogelijkheden en geldt er geen verplichting voor groenbedekking vanuit wetgeving. De lijst met vanggewassen staat op de site van RVO Het nieuwe GLB: de eco-regeling (rvo.nl).

1

Eco-activiteit groenbedekking

Door het bedekken van uw percelen verhoogt u het organische stofgehalte en verbetert de bodemkwaliteit. U houdt uw percelen van 1 januari tot 1 maart zichtbaar bedekt. Dit doet u met de vanggewassen die u laat staan van het jaar daarvoor. Dus ook met de vanggewassen van 2022. U werkt het vanggewas met machines onder en u mag deze vooraf niet doodspuiten.

2

Eco-activiteit onderzaai vanggewas

Door onderzaaien kunnen uw vanggewassen zich beter ontwikkelen. Direct na de oogst van de hoofdteelt zijn uw percelen zichtbaar bedekt met het vanggewas. Dit blijft zo tot minimaal 1 december. Let op: een vanggewas na snijmais moet volgens wetgeving op zand en lössgrond minimaal staan t/m 1 februari.

Meer weten over vanggewas of de GLB-regeling?

Heeft u vragen over de regels rondom vanggewassen of over de GLB-regeling? Neem dan contact op met uw lokale dealer of met de specialisten Mestwetgeving van FarmConsult. Bel naar 088 - 024 81 35 of mail naar mestwetgeving@forfarmers.eu.

Heeft u praktische vragen over het telen van bepaalde gewassen, neem dan contact op met uw teelt- en/of melkveespecialist van ForFarmers.