Waar ben je naar op zoek?

Uitloop BLK-vleeskuikens? Houd rekening met brandveiligheid

Advies van onze specialist Advies van onze specialist25-2-2022

Nu veel vleeskuikenhouders willen voldoen aan de eisen voor het Beter Leven Keurmerk (BLK) 1 ster, zorgt met name de realisatie van een uitloop voor hoofdbrekens. De ruimte tussen twee stallen is een optie om hiervoor te gebruiken. Maar houd rekening met de brandveiligheid! Volg de volgende stappen.

vleespluimvee
Hoe realiseert u de uitloop voor uw vleeskuikens?

In logische stappen naar BLK 1 ster

De omschakeling naar BLK 1 ster is voor iedere situatie anders. Bestaande bouw of ligging van stallen is bepalend voor de mogelijkheden op uw bedrijf. Vleeskuikenhouders die een uitloop voor hun dieren willen creëren kunnen dit buiten de stallen, ín de stallen of tussen de stallen realiseren. In de ontdekkingstocht naar de mogelijkheden is het raadzaam om deze stappen te doorlopen:

1

Raadpleeg het Bestemmingsplan van uw gemeente

Is er ruimte voor uw ontwikkelingsplannen?

2

Check uw vergunningen

Beschikt uw bedrijf over een onherroepelijke Wet Natuurbeschermingsvergunning? En kloppen de huidige dieraantallen met uw Omgevingsvergunning milieu? Laat een bedrijfsontwikkelingsspecialist beoordelen of uw ontwikkelingsplannen vergunningstechnisch mogelijk zijn.

3

Maak een bouwkundige beoordeling

In het Bouwbesluit 2012 staat vastgelegd welke eisen er zijn aan een gebouw. Voldoet uw stal ook met de uitloop aan de eisen?

 

Vergroten brandcompartiment pluimveestal

In het geval van een uitloop komt met name de omvang van het brandcompartiment ter sprake. Zeker als de uitloop tussen twee stallen gepland is. Bouwt u een uitloop tussen de stallen, dan wordt dit als één geheel gezien. Wordt het brandcompartiment te groot, dan is een externe beoordeling met een rapport noodzakelijk om aan te tonen dat dit veilig kan. In deze zogenaamde ‘vuurlastberekening’ moet u aantonen dat een uitbraak van brand beheersbaar is, ondanks het  vergrote brandcompartiment. Gemeenten, veiligheidsregio’s en verzekeraars gaan hier verschillend mee om. Mogelijk dient u aanvullende maatregelen te nemen zoals de aanleg van een brandmuur, sprinklerinstallatie, een branddetectiesysteem of brandvertragende maatregelen. Of u dient uw bedrijf periodiek te laten keuren door een externe instantie. Hou hier rekening mee in uw ontwikkelingsplannen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Heeft u plannen om uw bedrijf aan te passen naar BLK 1 ster en wilt u weten of het mogelijk is of welke consequenties dit heeft? Of heeft u een brandveiligheidsrapport nodig voor uw nieuwe situatie? Neem dan vrijblijvend contact op met de bedrijfsontwikkelingsspecialisten van FarmConsult via 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu. Zij brengen de stappen en mogelijkheden voor u in kaart, zodat u weloverwogen een beslissing kunt maken.