Waar ben je naar op zoek?

Uitbreiden in Overijssel? Check Kwaliteitsimpuls Agro en Food!

Sector Nieuws Sector Nieuws7-6-2018

Kwaliteitsimpuls Agro en Food is het beleid van provincie Overijssel om agrarische plannen waarvoor een bestemmingswijziging nodig is, te toetsen aan de eisen van de provincie. Doel is om een kwaliteitsslag te maken op het gebied van duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Overijssel kiest daarbij voor een dialoog over de kwaliteitsslag bij deze drie thema’s in plaats van een strakke afkadering in de vorm van maximum oppervlaktematen. Lees hier wat de Kwaliteitsimpuls inhoudt.

Kwaliteitsimpuls Food en Agro

Inschakelen gratis ondersteuning kwaliteitsteam

Omdat de Kwaliteitsimpuls een nieuwe manier van werken is, heeft Overijssel het kwaliteitsteam opgericht. Het kwaliteitsteam helpt agrariërs, gemeenten, maar ook omwonenden bij de invulling van de kwaliteitsslag. Aan de inschakeling van het kwaliteitsteam zijn geen kosten verbonden. FarmConsult heeft inmiddels bij twee uitbreidingsplannen van klanten gebruik gemaakt van de diensten van dit kwaliteitsteam en de eerste ervaringen zijn positief. Zie voor meer informatie ook de Handreiking Kwaliteitsimpuls agro en food op de site www.omgevingsvisie.nl.

Kwaliteitsteam in zo vroeg mogelijk stadium inzetten

Heeft u uitbreidingsplannen in Overijssel? Dan is het raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium te bekijken of uw plannen moeten voldoen aan de Kwaliteitsimpuls Agro en Food en of inschakeling van het kwaliteitsteam daarbij behulpzaam kan zijn. Neem bij vragen contact op via 0573 - 28 89 89 of mail naar info@farmconsult.nl