Waar ben je naar op zoek?

Transitiebeleid Noord-Brabant vleesveehouderij

30-10-2018
Vleesvee

Per 1 januari 2020 moeten uw vleesveestallen voldoen aan de eisen van ammoniakreductie (Verordening Natuurbescherming). Voor vleeskalverstallen loopt dit van 50% reductie in 2020, naar minimaal 70% per 1 januari 2024, tot 85% ammoniakreductie per 2028. Voor bedrijven met meer dan 100 vleesstieren vindt u de reductie-eisen in de tabel in de bijlage. Voldoen uw stallen hier nog niet aan? Dan is het zaak om nu in actie te komen, zodat u uw stallen straks niet onnodig leeg hoeft te zetten. We leggen u uit welke stappen u moet ondernemen en welke mogelijkheden u heeft.

Stappenplan

  1. Breng eerst in kaart welke stallen u moet aanpassen en wanneer dat klaar moet zijn. FarmConsult heeft hiervoor een praktisch stroomschema gemaakt, dat dit snel en overzichtelijk voor u in beeld brengt. Neem hiervoor contact met ons op. 
  2. Maak voor de stallen die aangepast moeten worden een keuze in het best passende ammoniak-reductiesysteem.
  3. Maak voor de financiering op bedrijfsniveau een inschatting van de benodigde investering. Hou hierbij ook rekening met eventuele andere grote investeringen die de komende tijd nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het vervangen van asbestdaken.

Mogelijke ammoniak-reductiesystemen

Voor de vleeskalverhouderij voldoen alleen systemen met een luchtwasser aan de gestelde reductie-eisen. Voor bedrijven met meer dan 100 vleesstieren (incl. fokstieren en overig rundvee) zijn er geen systemen erkend die voldoen. Nader overleg moet daarvoor uitkomst bieden.

Overgangstermijn

Is uw vleesveestal op 1 januari 2020 jonger dan 20 jaar? Dan geldt er een overgangstermijn van 20 jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste onherroepelijke milieuvergunningverlening of melding activiteiten-besluit voor dat stalsysteem. Stel de milieuvergunning voor uw stal is in 2008 verleend, dan is uw stal op 1 januari 2020 jonger dan 20 jaar en hoeft die stal pas op 1 januari 2028 aan de strengere reductie-eis te voldoen. Alle stallen waarvoor vóór 1 januari 2000 een vergunning is verleend of een melding is gedaan, moeten dus per 1 januari 2020 direct aan de nieuwe ammoniakreductie-eisen voldoen.

Doorlooptijd procedures

Moet u uw stallen aanpassen? Dan is er vaak eerst een MER-beoordeling nodig (beoordeling Milieu Effect Rapportage). Daarna moet u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming aanvragen of melding doen. Deze procedures vergen een paar maanden tijd. Daarom adviseren wij u om nu te starten met de aanvragen. Vergunningen moeten vóór 1 januari 2020 zijn aangevraagd en de realisatie moet vóór 1 januari 2022 rond zijn.

Verordening ruimte en staldering

Naast de Verordening Natuurbescherming geldt binnen het Transitiebeleid tevens de Verordening Ruimte, voor de intensieve veehouderij. Gaat u uw vleesveestal tevens uitbreiden in m2 of dieraantallen? Houd dan rekening met de verplichtingen van de Verordening ruimte, waaronder de stalderingsregeling, afhankelijk van het gebied.

Uitstel

U kunt de aanpassingsdatum van 1 januari 2020 uitstellen tot 1 januari 2022 door een ontvankelijke aanvraag/melding in te dienen vóór 1 januari 2020 voor de wet Milieubeheer en de wet Natuurbescherming. Het uitstel geldt echter niet voor stallen die nu niet aan het besluit huisvesting voldoen.

Hulp nodig?

We kunnen het ons voorstellen dat er veel op u afkomt. Heeft u hulp nodig om op een rij te zetten wat er in uw situatie nodig is? Of wilt u advies bij het maken van milieutekeningen of aanvragen van vergunningen? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult, onderdeel van ForFarmers, via 0573 – 28 89 89 of via onderstaand formulier. Onze specialisten houden zich dagelijks bezig met deze complexe materie, hebben verstand van de boerenpraktijk en staan u vakkundig terzijde.

Contactformulier Transitiebeleid Noord-Brabant

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens