Waar ben je naar op zoek?

Transitiebeleid Noord-Brabant varkenshouderij

30-10-2018
Varkenshouderij

Per 1 januari 2020 moeten uw varkensstallen voldoen aan de eis van minimaal 85% ammoniakreductie (Verordening Natuurbescherming). Voldoen uw stallen hier nog niet aan? Dan is het zaak om nu in actie te komen, zodat u uw stallen straks niet onnodig leeg hoeft te zetten. We leggen u uit welke stappen u moet ondernemen en welke mogelijkheden u heeft.

Stappenplan

  1. Breng eerst in kaart welke stallen u moet aanpassen en wanneer dat klaar moet zijn. FarmConsult heeft hiervoor een praktisch stroomschema gemaakt, dat dit snel en overzichtelijk voor u in beeld brengt. Neem hiervoor contact met ons op. 
  2. Maak voor de stallen die aangepast moeten worden een keuze in het best passende ammoniak-reductiesysteem.
  3. Maak voor de financiering op bedrijfsniveau een inschatting van de benodigde investering. Hou hierbij ook rekening met eventuele andere grote investeringen die de komende tijd nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het vervangen van asbestdaken.

Mogelijke ammoniak-reductiesystemen

Voor de varkenshouderij zijn er diverse luchtwassers die rechtstreeks voldoen aan de 85% reductie-eis. Het ‘stapelen’ van groenlabelsystemen is toegestaan als ze gecombineerd 85% reductie opleveren.In de praktijk betekent dat vaak stapelen in combinatie met een luchtwasser. 

Overgangstermijn

Is uw varkensstal op 1 januari 2020 jonger dan 15 jaar? Dan geldt er een overgangstermijn van 15 jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste onherroepelijke milieuvergunningverlening of melding activiteiten-besluit voor dat stalsysteem. Stel de milieuvergunning voor uw stal is in 2008 verleend, dan is uw stal op 1 januari 2020 jonger dan 15 jaar en hoeft die stal pas op 1 januari 2023 aan de strengere reductie-eis te voldoen. Alle stallen waarvoor vóór 1 januari 2005 een vergunning is verleend of een melding is gedaan, moeten dus per 1 januari 2020 direct aan de nieuwe ammoniakreductie-eisen voldoen.

Doorlooptijd procedures

Moet u uw stallen aanpassen? Dan is er vaak eerst een MER-beoordeling nodig (beoordeling Milieu Effect Rapportage). Daarna kunt u pas een omgevingsvergunning en vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (vvgb) aanvragen en de melding indienen. Deze procedures vergen een paar maanden tijd. Daarom advise-ren wij u om nu te starten met de aanvragen. Vergunningen moeten vóór 1 januari 2020 zijn aangevraagd en de realisatie moet dan vóór 1 januari 2022 rond zijn.

Verordening ruimte en staldering

Naast de Verordening Natuurbescherming geldt binnen het Transitiebeleid tevens de Verordening Ruimte, voor de intensieve veehouderij. Gaat u uw varkensstal tevens uitbreiden in m2 of dieraantallen? Houd dan rekening met de verplichtingen van de Verordening ruimte, waaronder de stalderingsregeling, afhankelijk van het gebied.

Stoppersregeling 

Varkenshouders die wilden stoppen in het kader van het Actieplan ammoniak, maar nu tóch hun bedrijf willen voortzetten, opgelet! Voor u geldt dat u uw varkensstallen per 1 januari 2020 vergund én gerealiseerd dient te hebben met de eis van minimaal 85% reductie.

Uitstel

U kunt de aanpassingsdatum van 1 januari 2020 uitstellen tot 1 januari 2022 door een ontvankelijke aan-vraag/melding in te dienen vóór 1 januari 2020 voor de wet Milieubeheer en de wet Natuurbescherming. Het uitstel geldt echter niet voor stallen die nu niet aan het besluit huisvesting voldoen (Stoppers Actieplan ammoniak).

Hulp nodig?

We kunnen het ons voorstellen dat er veel op u afkomt. Heeft u hulp nodig om op een rij te zetten wat er in uw situatie nodig is? Of wilt u advies bij het maken van milieutekeningen of aanvragen van vergunningen? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult, onderdeel van ForFarmers, via 0573 – 28 89 89 of via onderstaand formulier. Onze specialisten houden zich dagelijks bezig met deze complexe materie, hebben verstand van de boerenpraktijk en staan u vakkundig terzijde.

Contactformulier Transitiebeleid Noord-Brabant

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens