Waar ben je naar op zoek?

Transitiebeleid Noord-Brabant melkveehouderij

30-10-2018
Melkvee

Per 1 januari 2020 moeten uw melkveestallen voldoen aan de eisen van ammoniakreductie (Verordening Natuurbescherming). Afhankelijk van de subcategorie melkvee loopt dit van 43-54% reductie in 2020, naar 51-62% per 2024 en uiteindelijk 51-70% ammoniakreductie per 1 januari 2028 voor respectievelijk beweiden en opstallen. Voor jongvee in ligboxenstallen gelden reductiepercentages van 43%, 50% en 50% voor de verschillende jaartallen. Voldoen uw stallen hier nog niet aan? Dan is het zaak om nu in actie te komen, zodat u uw stallen straks niet onnodig leeg hoeft te zetten. We leggen u uit welke stappen u moet ondernemen en welke mogelijkheden u heeft.

Stappenplan

  1. Breng eerst in kaart welke stallen u moet aanpassen en wanneer dat klaar moet zijn. FarmConsult heeft hiervoor een praktisch stroomschema gemaakt, dat dit snel en overzichtelijk voor u in beeld brengt. Neem hiervoor contact met ons op. 
  2. Maak voor de stallen die aangepast moeten worden een keuze in het best passende ammoniak-reductiesysteem.
  3. Maak voor de financiering op bedrijfsniveau een inschatting van de benodigde investering. Hou hierbij ook rekening met eventuele andere grote investeringen die de komende tijd nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het vervangen van asbestdaken of het aankopen van fosfaatrechten.

Mogelijke ammoniak-reductiesystemen

Voor de melkveehouderij zijn de mogelijkheden beperkt. Voor opgestalde koeien is er slechts één systeem beschikbaar. Voor weidekoeien zijn er momenteel vijf systemen die voldoen aan de eisen voor 2020. Ook voor jongvee, gehouden in ligboxen, gelden de reductie-eisen. Voor deze categorie zijn er momenteel vijf voor koeien erkende systemen beschikbaar.

Overgangstermijn

Is uw rundveestal op 1 januari 2020 jonger dan 20 jaar? Dan geldt er een overgangstermijn van 20 jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste onherroepelijke milieuvergunningverlening of melding activiteitenbesluit voor dat stalsysteem. Heeft u bijvoorbeeld een ligboxenstal met gewone roosters, die voor het eerst gemeld is in 1989? Dan is dat in 2020 meer dan 20 jaar geleden en dus behoort die stal in 2020 een emis-siearm systeem te krijgen. Heeft u een ligboxenstal met gewone roosters, die voor het eerst gemeld is in 2008? Dan hoeft deze stal pas in 2028 emissiearm te worden. Alle stallen waarvoor vóór 1 januari 2000 een vergunning is verleend of een melding is gedaan, moeten dus per 1 januari 2020 aan de nieuwe ammoniakreductie-eisen voldoen.

Doorlooptijd procedures

Moet u uw stallen aanpassen? Dan is er vaak eerst een MER-beoordeling nodig (beoordeling Milieu Effect Rapportage). Daarna moet u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming aanvragen of melding doen. Deze procedures vergen een paar maanden tijd. Daarom adviseren wij u om nu te starten met de aanvragen. Vergunningen moeten vóór 1 januari 2020 zijn aangevraagd en de realisatie moet vóór 1 januari 2022 rond zijn.

Verordening ruimte en staldering

Naast de Verordening Natuurbescherming geldt binnen het Transitiebeleid tevens de Verordening Ruimte. Afhankelijk van het gebied en het bedrijf gelden er een verbod op of voorwaarden aan uitbreiding.

Uitstel

U kunt de aanpassingsdatum van 1 januari 2020 uitstellen tot 1 januari 2022 door een ontvankelijke aanvraag/melding in te dienen vóór 1 januari 2020 voor de wet Milieubeheer en de wet Natuurbescherming. Het uitstel geldt echter niet voor stallen die nu niet aan het besluit huisvesting voldoen.

Hulp nodig?

We kunnen het ons voorstellen dat er veel op u afkomt. Heeft u hulp nodig om op een rij te zetten wat er in uw situatie nodig is? Of wilt u advies bij het maken van milieutekeningen of aanvragen van vergunningen? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult, onderdeel van ForFarmers, via 0573 – 28 89 89 of via onderstaand formulier. Onze specialisten houden zich dagelijks bezig met deze complexe materie, hebben verstand van de boerenpraktijk en staan u vakkundig terzijde.

Contactformulier Transitiebeleid Noord-Brabant

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens