Waar ben je naar op zoek?

Transitiebeleid Noord-Brabant geitenhouderij

30-10-2018
Geiten

Per 1 januari 2020 moeten uw geitenstallen voldoen aan de eisen van ammoniakreductie (Verordening Natuurbescherming). Voor bedrijven met meer dan 500 geiten (inclusief opfoklammeren) loopt dit van maximaal 70% reductie in 2020, naar 85% ammoniakreductie per 1 januari 2024 en 2028. Voldoen uw stallen hier nog niet aan? Dan is het zaak om nu in actie te komen, zodat u uw stallen straks niet onnodig leeg hoeft te zetten. We leggen u uit welke stappen u moet ondernemen en welke mogelijkheden u heeft.

Stappenplan

  1. Breng eerst in kaart welke stallen u moet aanpassen en wanneer dat klaar moet zijn. FarmConsult heeft hiervoor een praktisch stroomschema gemaakt, dat dit snel en overzichtelijk voor u in beeld brengt. Neem hiervoor contact met ons op. 
  2. Maak voor de stallen die aangepast moeten worden een keuze in het best passende ammoniak-reductiesysteem.
  3. Maak voor de financiering op bedrijfsniveau een inschatting van de benodigde investering. Hou hierbij ook rekening met eventuele andere grote investeringen die de komende tijd nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het vervangen van asbestdaken.

Mogelijke ammoniak-reductiesystemen

Voor de geitenhouderij voldoen alleen systemen met een luchtwasser aan de gestelde reductie-eisen.

Overgangstermijn

Is uw geitenstal op 1 januari 2020 jonger dan 15 jaar? Dan geldt er een overgangstermijn van 15 jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste onherroepelijke milieuvergunningverlening voor dat stalsysteem. Stel de vergunning voor uw stal is in 2008 verleend, dan is uw stal op 1 januari 2020 jonger dan 15 jaar en hoeft die stal pas op 1 januari 2023 aan de strengere reductie-eis te voldoen. Alle stallen waarvoor vóór 1 januari 2005 een vergunning is verleend of een melding is gedaan, moeten dus per 1 januari 2020 direct aan de nieuwe ammoniakreductie-eisen voldoen.

Doorlooptijd procedures

Moet u uw stallen aanpassen? Dan is er vaak eerst een MER-beoordeling nodig (beoordeling Milieu Effect Rapportage). Daarna moet u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming aanvragen of melding doen. Deze procedures vergen een paar maanden tijd. Daarom adviseren wij u om nu te starten met de aanvragen. Vergunningen moeten vóór 1 januari 2020 zijn aangevraagd en de realisatie moet vóór 1 januari 2022 rond zijn.

Verordening ruimte en staldering

Naast de Verordening Natuurbescherming geldt binnen het Transitiebeleid tevens de Verordening Ruimte, wat voor de geitenhouderij een verbod op staluitbreiding inhoudt. Voor uitbreiden in m2 of dieraantallen van andere diercategorieën in de intensieve veehouderij geldt de stalderingsregeling.

Uitstel

U kunt de aanpassingsdatum van 1 januari 2020 uitstellen tot 1 januari 2022 door een ontvankelijke aanvraag/melding in te dienen vóór 1 januari 2020 voor de wet Milieubeheer en de wet Natuurbescherming. Het uitstel geldt echter niet voor stallen die nu niet aan het besluit huisvesting voldoen (Stoppers Actieplan ammoniak).

Hulp nodig?

We kunnen het ons voorstellen dat er veel op u afkomt. Heeft u hulp nodig om op een rij te zetten wat er in uw situatie nodig is? Of wilt u advies bij het maken van milieutekeningen of aanvragen van vergunningen? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult, onderdeel van ForFarmers, via 0573 – 28 89 89 of via onderstaand formulier. Onze specialisten houden zich dagelijks bezig met deze complexe materie, hebben verstand van de boerenpraktijk en staan u vakkundig terzijde.

Contactformulier Transitiebeleid Noord-Brabant

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens