Waar ben je naar op zoek?

Toch ontwikkelruimte veehouders Weststellingwerf door collectieve actie

6-12-2018

De deur voor uitbreiding leek op slot voor de intensieve veehouders in Weststellingwerf. Dankzij alerte adviseurs en collectief optreden wisten zij echter het tij te keren. De intensieve veehouders in Weststellingwerf krijgen nu alsnog de ruimte om hun bedrijf verder te ontwikkelen.

Slot op de deur voor intensieve veehouders in Weststellingwerf?

Gemeente Weststellingwerf had een nieuw ontwerp voor het bestemmingsplan buitengebied opgesteld. Hierin was geen ruimte meer voor uitbreiding van intensieve veehouderijen. Grondgebonden veehouderijen mochten echter nog wel uitbreiden. Jos Wilms, specialist bedrijfsontwikkeling bij FarmConsult, attendeerde de intensieve veehouders in Weststellingwerf hierop. Eén van de varkenshouders met uitbreidingsplannen, Peter Veldhuizen, nam vervolgens het heft in handen. Veldhuizen: “Het nieuwe bestemmingsplan had grote beperkingen voor onze bedrijfsvoering én toekomstplannen. Juist om hoge investeringen als het emissiearm maken van stallen, mestverwerking of welzijnsverbetering rendabel te maken, is uitbreiding soms nodig. Als dat niet meer kan, zit innovatie en ontwikkeling van je bedrijf op slot.” 

Weststellingwerf

Collectieve actie onder begeleiding van FarmConsult

Op advies van Jos Wilms werd Daan Harmsen ingeschakeld. Hij is jurist omgevingsrecht bij FarmConsult en diende namens Veldhuizen en nog twee intensieve veehouders bezwaar in tegen de uitbreidingsbeperking. Omdat alle intensieve veehouders in Weststellingwerf hierdoor getroffen zouden worden, organiseerde Veldhuizen in aanwezigheid van Daan Harmsen een bijeenkomst met vijfentwintig intensieve veehouders. Daar besloten de veehouders om onder begeleiding van FarmConsult collectief op te trekken richting gemeente. “Het ontbrak ons aan inhoudelijke kennis over ingewikkelde bestemmingsplanprocedures en de mogelijkheden om bezwaar te maken. Daan Harmsen is als jurist gespecialiseerd in agrarische zaken en hij heeft ons hierbij terzijde gestaan”, motiveert Veldhuizen hun stap. Dat bleek een slimme zet. Daan Harmsen vult aan: “Door als groep op te trekken, is bereikt dat we uiteindelijk de toezegging kregen van de gemeente dat de intensieve veehouders alsnog ruimte zouden krijgen om te ontwikkelen. Samen hebben we vervolgens op constructieve, zakelijke manier de vinger aan de pols gehouden bij de gemeente. Zodat de toezegging zijn beslag kreeg in het bestemmingsplan.”

Weerbarstig traject

Het aanpassen van een bestemmingsplan is vaak een ingewikkeld en langdurig traject dat maanden tot soms meerdere jaren in beslag neemt. Naast het voortdurende contact met de gemeente, was het tevens noodzakelijk om te procederen tegen het slot op de deur. En met succes. Want uiteindelijk kregen de intensieve veehouders uitbreidingsruimte. Op het laatste moment leek beroep van buren van één van de intensieve veehouders tegen de uitbreidingsruimte nog roet in het eten te gooien. Peter Veldhuizen nodigde hen uit voor een gesprek. “In goed overleg hebben we onze toekomstplannen aan deze buren toegelicht. Eén dag vóór de geplande zitting trokken de buren hun bezwaar alsnog in.”

Eind goed, al goed

Het eindresultaat is zeer positief voor de boeren in Weststellingwerf. De intensieve veehouders behouden de mogelijkheid om uit te breiden en daarmee in te spelen op de toekomst. Veldhuizen: “We zijn heel blij dat FarmConsult ons proactief geattendeerd en professioneel begeleid heeft. Anders had het heel anders kunnen aflopen.”

Ook juridisch advies nodig?

Heeft u ook te maken met een toekomstige bestemmingsplanwijziging? Of heeft u anderszins juridisch advies nodig? De specialisten van FarmConsult hebben verstand van de boerenpraktijk en staan u professioneel bij. Vaak is ook een vergoeding via rechtsbijstand mogelijk, zodat de kosten voor u beperkt blijven. Meer weten? Neem contact op via telefoon 0573 28 89 89 of via ons contactformulier.