Waar ben je naar op zoek?

Tips voor energiebesparing zeugenbedrijven

Advies van onze specialist Advies van onze specialist9-11-2021

De energieprijzen rijzen de pan uit en naar verwachting houden de hoge prijzen nog wel even aan. Verstandig dus om energiebesparende maatregelen te nemen op uw zeugenbedrijf om de kostprijs in de hand te houden. In dit artikel een aantal energiebesparingstips plus subsidie- en fiscale mogelijkheden om grote investeringen te bekostigen.

Omdat de verschillen tussen bedrijven enorm groot zijn, is het lastig om iets zinnigs te zeggen over het gemiddelde gas- en elektraverbruik op een zeugenbedrijf. Om toch een indicatie te geven is 65 m3 gas en 160 kWh per zeug per jaar een aardig vertrekpunt. De grootste energieslurpers zijn uiteraard verwarmen (gas) en ventileren (elektra). Op brijvoerbedrijven vraagt daarnaast ook de voerinstallatie veel stroom. Hou bij verwarmen in gedachten dat het belangrijk is om de verwarmingscapaciteit niet te krap te nemen en dat isolatie altijd loont. Bij ventileren is de clou om te zorgen voor zo min mogelijk luchtweerstand. Met de volgende tips kunt u flink op energiekosten besparen.

energiebesparing

Besparingsmogelijkheden stroomverbruik

 • Hou meetwaaiers, ventilatoren, luchtkanalen en de luchtwasser goed schoon. Verwijder stof uit de kokers en uit de kanalen tussen de afdelingen en het centraal afzuigkanaal. Spoel de luchtwasser regelmatig schoon en check de onderdrukmeter. Als de luchtwasser vuil is, neemt de weerstand toe en loopt de onderdruk op. Hoe vaak u de luchtwasser moet schoonmaken hangt af van het type.
 • Laat de afgezogen lucht niet onnodig botsen tegen de wanden in het luchtkanaal. Timmer bij haakse hoeken bijvoorbeeld een schuine plaat in de hoek, dan stroomt de lucht soepeler door het luchtkanaal. De grootste botswanden zitten meestal in de overgang van het centraal kanaal naar de luchtwasser.
 • Gebruik zo groot mogelijke meet/smoorunits om de luchtweerstand zo laag mogelijk te houden. Let wel op dat u deze zó kunt smoren, zodat u de kleinste ventilatie behaalt.
 • Zorg ook voor voldoende ventilatoren in de afdeling, zodat niet elke ventilator op maximale frequentie hoeft te draaien. Dat scheelt stroom.
 • Een inkopper: kies voor ledverlichting in plaats van Tl-buizen. Zeker in combinatie met bewegingsmelders in centrale gangen en technische ruimtes levert dit een forse besparing op.
 • Plaats een frequentieregelaar op installaties die veel stroom verbruiken, zoals een brijvoerinstallatie, de pomp van de luchtwasser of mestverwerkingsinstallaties.
 • En uiteraard kunt u met zonnepanelen, een windmolen of mestverwerkingsinstallatie uw eigen stroom opwekken. Lees hier meer over de subsidie- en fiscale mogelijkheden om dit te financieren.

Besparingsmogelijkheden gasverbruik

Isoleren van verwarmingsleidingen staat buiten kijf. Maar zeker als u kijkt naar vloerverwarming is het vaak niet goed geregeld en hangt de leiding zonder isolatie in de put of is de vloerverwarmingsplaat van onderen niet geïsoleerd. Dit heeft niet alleen als nadeel dat het te onnodig gas kost, maar ook dat bijvoorbeeld de kraamafdeling te warm wordt voor de zeugen. Enkele tips om gas te besparen:

 • Isoleer de hoofdleidingen van de verwarming in de centrale gang.
 • Kies bij nieuwbouw of renovatie voor vloerverwarmingsplaten die aan de onderzijde geïsoleerd zijn (let op: er zijn nog steeds ongeïsoleerde verwarmingsplaten te koop!).
 • Zorg voor voldoende verwarmingscapaciteit in de afdeling. Bij twee keer zo veel twinbuizen in een biggenafdeling kunt u de watertemperatuur van 90 °C naar 60 °C terugschroeven en dat scheelt veel gas stoken.
 • Stuur de verwarmingsketel via de klimaatcomputer aan. Dan verwarmt de ketel niet onnodig het hoofdcircuit als de afdelingen geen warmte vragen.
 • Warmteterugwinning is zeker bij nieuwbouw of renovatie erg interessant. De uitgaande lucht vanuit de luchtwasser verwarmt dan bijvoorbeeld het water voor de verwarming. Bedrijven kunnen zo zelfs geheel van het gas af. Een warmteterugwinningsinstallatie is eventueel ook later in te bouwen. Denk ook hier aan de subsidie- en fiscale mogelijkheden die ervoor zijn om dit te financieren.

Neem voor meer energiebesparingstips of klimaatadviezen contact op met Jan van den Brink van FarmConsult.

Aanvragen subsidie

Heeft u investeringsplannen en wilt u weten welke subsidie- of fiscale mogelijkheden voor u interessant zijn? Neem dan contact op met Arjan Laarhuis van FarmConsult, via 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu. FarmConsult kan tevens de aanvraag voor u verzorgen.