Waar ben je naar op zoek?

Subsidie voor Friese agrarische ondernemingen

Advies van onze specialist Advies van onze specialist19-4-2022

Friese boeren opgelet: Denkt u aan investering in zaken als mestvergisting of -opslag, mechanische onkruidbestrijding, zaai-, poot- of plantmachines, het voeren van enkelvoudige grondstoffen, irrigatiemaatregelen of weidegang? Dan is er wellicht subsidie mogelijk. Dus ga voor dat steuntje in de rug en doe een aanvraag.

Mais zaaien

Subsidie voor innovatie en modernisering

De provincie Friesland stelt € 3,8 miljoen subsidie beschikbaar uit eigen en Europese middelen voor agrarische ondernemingen die willen innoveren en moderniseren. Voor een divers palet aan investeringen kunnen zowel individuele boeren als landbouwers in samenwerkingsverband (minimaal drie) een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om investeringen in bouw, verbetering of aanschaf van onroerende zaken, machines en installaties. In dit overzicht (vanaf pagina 7) ziet u welke zaken voor subsidie in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan alternatieve systemen voor gewasbescherming, vergistingsinstallaties of mestopslag, systemen voor precisielandbouw, machines om grondstoffen te malen en mengen tot krachtvoer, systemen voor drainage of (hemel)wateropvang of voorzieningen voor weidegang.

Puntensysteem

Elke investering heeft een bepaalde puntenwaardering. Hoe meer punten, hoe groter de kans dat u voor subsidie in aanmerking komt. Een doel van zowel de Europese Unie, het Rijk en de provincie Fryslân is om biologische landbouw te stimuleren. Daarom krijgen landbouwers die aan het omschakelen zijn naar biologische landbouw of reeds gecertificeerde landbouwers een extra punt op de aanvraag. Ook landbouwers die in samenwerkingsverband een subsidie aanvragen krijgen een extra punt.

Drie openstellingsperiodes

De openstelling van de subsidie gebeurt in drie tranches:

  • 4 april 2022 9.00 uur t/m 5 juni 2022 17.00 uur; of
  • 6 juni 2022 9.00 uur t/m 1 augustus 2022 17.00 uur; of
  • 2 augustus 2022 9.00 uur t/m 27 oktober 2022 17.00 uur.

Voor elke tranche is een derde deel van het totale subsidiebedrag, oftewel € 1.266.000, beschikbaar. Zo krijgen veel landbouwers de kans om een aanvraag in te dienen. Het subsidiebedrag bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000. Elke landbouwer kan slechts één keer subsidie aanvragen.

Vragen of hulp bij subsidieaanvraag?

Twijfelt u of uw voorgenomen investering in aanmerking komt voor subsidie? Of wilt u weten wat de voorwaarden zijn voor de subsidie? De subsidiespecialisten van ForFarmers FarmConsult weten het antwoord, of zoeken het voor u uit. Ook kunnen zij helpen bij de aanvraag. Neem voor vragen en advies vrijblijvend contact op met FarmConsult op 0573 – 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu. We helpen u graag verder.