Waar ben je naar op zoek?

Subsidie voor behoud grasland beschikbaar

Sector Nieuws Sector Nieuws10-7-2024

Vanaf 15 juli tot 26 augustus 2024 is het weer mogelijk om de subsidie ‘behoud graslandareaal’ aan te vragen. Met deze subsidie stimuleert de overheid derogatiebedrijven om het areaal grasland in stand te houden. Daarnaast is de subsidie bedoeld als tijdelijke tegemoetkoming voor de extra kosten voor mestafvoer als gevolg van de afbouw van de derogatienormen. Wanneer kom je voor deze subsidie in aanmerking?

Grasland harken

Landbouwbedrijven met derogatie

De subsidieregeling is voor landbouwbedrijven met een landbouwareaal van minimaal 80% grasland, die in 2021 of in 2022 een derogatievergunning hadden. Zij zijn verdeeld in drie groepen:

  1. Landbouwers die in 2023 en 2024 een derogatievergunning konden aanvragen en dit in ieder geval in 2024 ook gedaan hebben. 
  2. Landbouwers die sinds 2023 geen derogatie meer krijgen, omdat al hun percelen in Natura 2000- en/of grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) liggen.
  3. Landbouwers die sinds 2024 geen derogatie meer krijgen, omdat met de aanwijzing van de derogatievrije zones al hun percelen in Natura 2000-gebied, GWB-gebied en/of derogatievrije zones liggen.

Val je in één van deze groepen, dan is het mogelijk om vanaf 15 juli a.s. vanaf 9.00 uur subsidie aan te vragen via Mijn RVO.

Budget

Het totale subsidiebudget voor 2024 bedraagt € 85 miljoen. Het budget is verhoogd omdat de derogatienorm verder is afgebouwd en voor meer percelen een verlaagde derogatienorm of helemaal geen derogatienorm meer geldt. Bij een overschrijding van het budget wordt de subsidie evenredig gekort per bedrijf.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de afname van de gebruiksnorm stikstof uit dierlijke mest. Het subsidiebedrag bedraagt € 50 per 10 kg stikstofdaling van de derogatienorm per hectare t.o.v. 2022.  Daal je bijvoorbeeld van 230 kg stikstof per hectare naar 210 kg, dan ontvang je € 100 per hectare.
De regeling valt onder ‘de-minimissteun’ en daarmee kan een bedrijf niet meer dan € 20.000 ontvangen in drie aaneengesloten jaren.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over deze subsidieregeling? Kijk dan hier voor meer info of neem contact op met de mestwetspecialisten van FarmConsult via 088 - 024 81 35 / mestwetgeving@forfarmers.eu of je lokale dealer. Ook voor al je andere vragen over mestwetgeving.