Waar ben je naar op zoek?

Subsidie Investeringen in kalverstallen: 2e ronde

26-8-2019

Van 1 tot en met 30 september 2019 loopt de tweede aanvraagronde van de Subsidieregeling Investeringen in kalverstallen. Dit betreft een subsidie voor welzijnsvriendelijke vloeren en ammoniakreducerende systemen. Het totale beschikbare budget is € 20 miljoen. Er zijn een aantal voorwaarden voor subsidie.

Jongeveeopfok

Twintig miljoen beschikbaar

Het budget voor 2018 en 2019 samen is € 20 miljoen. Dit bedrag is verdeeld in € 7,5 miljoen voor ammoniakreducerende apparaten en € 12,5 miljoen voor welzijnsvriendelijke stalvloeren.
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten (exclusief btw) die u maakt voor de aanschaf en installatie van uw investering. Voor ammoniakreducerende apparaten is het maximum subsidiebedrag €100.000 per vleeskalverhouder.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten (exclusief btw) zijn subsidiabel:

  • Aanschaf en installatie van een nieuw ammoniakreducerend apparaat of nieuwe welzijnsvriendelijke stalvloer.
  • Aanschaf van nieuwe roostervloeren.
  • Het laten infrezen van bestaande roostervloeren.

U krijgt géén subsidie voor tweedehands ammoniakreducerende apparaten of vloeren, bijdragen in natura, afschrijvingskosten, loonkosten of btw (behalve als u de btw niet kunt verrekenen).

Voorwaarden ammoniakreducerende apparaten en welzijnsvriendelijke vloeren

Zowel de apparaten als de vloeren moeten inhoudelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de ammoniakreducerende apparaten in de eerste plaats voorkomen in bijlage 1 van de Regeling Ammoniak en veehouderij (Rav) (categorie A 4.1 t/m A 4.8). Wilt u weten wat de overige voorwaarden exact zijn? Neem dan contact op met onze subsidiespecialist. Daarnaast is het belangrijk dat de offerte de juiste gegevens bevat én nog niet is ondertekend. U mag dus nog geen verplichting zijn aangegaan voordat u de subsidie heeft aangevraagd. U mag het apparaat of de vloer wel aanschaffen vóór de beslissing op uw aanvraag, maar dat is geheel op eigen risico. U krijgt alleen subsidie als de overheid uw aanvraag goedkeurt. Voor de ammoniakreducerende apparaten geldt dat deze worden geïnstalleerd en betaald binnen drie jaar na de datum waarop subsidie aan u is toegekend. Voor de welzijnsvriendelijke vloeren geldt hiervoor een termijn van twee jaar. 

Naast deze specifieke voorwaarden zijn er nog enkele algemene voorwaarden van toepassing rondom uitvoering, wijzigingen in de praktijk, instandhouding van uw investering, administratie, communicatie en overige bijdragen voor uw investering.

Subsidie aanvragen en meer info

Voor 2019 kunt u subsidie aanvragen van 1 september tot en met 30 september 2019 17:00 uur. Wilt u meer weten over de exacte voorwaarden of de aanvraag door ons laten verzorgen? Neem dan contact op met FarmConsult via 0573 – 28 89 89 of per mail farmconsult@forfarmers.eu.