Waar ben je naar op zoek?

Stoppen of doorgaan met varkens? Opties en tips.

Praktische tips Praktische tips14-2-2019

De strengere emissiewetgeving lijkt voor veel varkensbedrijven een belemmering voor de toekomst. U heeft zich wellicht aangemeld voor de stoppersregeling en aangegeven om de varkenshouderijtak te beëindigen voor 2020. Maar wist u dat met beperkte aanpassingen voorzetting van uw bedrijf vaak tóch mogelijk blijkt? Lees hier welke opties u heeft én wat de aandachtspunten zijn als u toch besluit te stoppen.

Kraamstal

Drie opties om verder te boeren

Ammoniakreducerende maatregelen lijken vaak een kostbare zaak om binnen de strengere emissie-eisen te blijven. Tóch zijn er voor varkenshouders die graag nog (enkele) jaren verder willen boeren grofweg drie opties om met enkele aanpassingen te voldoen aan de wetgeving.

1

Optie 1: Realiseren van extra (buiten)ruimte

Als u per dier extra (buiten)ruimte creëert, zijn overige ammoniakreducerende maatregelen niet nodig. Per diercategorie gelden andere oppervlaktenormen. Zo kunt u zonder al te veel investering toch varkens blijven houden. Het besluit emissie-arme huisvesting is niet van toepassing wanneer u minimaal voldoet aan de onderstaande oppervlaktenorm per diersoort:

Diercategorie Binnenruimte Buitenruimte
verharde uitloop)
Gespeende biggen 0,5 m2 n.v.t.
Vleesvarkens / opfokgelten 1,1 m2 0,7 m2
Dragende zeugen 2,5 m2 1,0 m2
Kraamzeugen 6,5 m2 n.v.t.

 

2

Optie 2: Ammoniakreductie op hokniveau

Heeft u op dit moment betonroosters in een halfroosterhok of in combinatie met een bolle vloer? Dan kunt u door aanpassing van de roosters de ammoniak-emissie beperken. Betonroosters dient u te vervangen door metalen roosters in combinatie met verkleining van het emitterende oppervlakte van de mestkelder. Dit kan door een schuine plaat in de mestkelder te plaatsen of door de kelder iets te versmallen. Deze optie is interessant als er al een rioleringsysteem aanwezig is, of als er een onderliggende verdiepte kelder aanwezig is.

3

Optie 3: (Mini-)luchtwasser

Met een (mini-)luchtwasser brengt u de ammoniakemissie op afdelings- of stalniveau naar beneden. We spreken van een mini-luchtwasser als deze voor één afdeling bedoeld is. Een 'normale' luchtwasser reduceert de emissie voor de gehele stal. Een (mini-)luchtwasser is interessant als de voorgaande opties niet mogelijk zijn. De investeringskosten hiervoor zijn meestal hoger, maar het overwegen waard als u nog wat jaren door wilt gaan.

Stoppers: denk na over de bestemming en uw productierechten

Besluit u te stoppen, bedenk dan goed welke bestemming er op uw stal blijft rusten: agrarisch of juist niet? Dit heeft namelijk fiscale en dus financiële gevolgen. Bedenk ook of u uw ammoniak- en/of varkensrechten wilt behouden, omzetten, verleasen of verkopen. FarmConsult kan u hierin adviseren en voor u bemiddelen in rechten.

Start met een overzicht

Uiteraard is voor elk bedrijf maatwerk nodig en is het handig om te starten met een overzicht van de opties en kosten. FarmConsult zet dit in overleg met u en uw varkensspecialist graag voor u op een rij. Zo kunt u een weloverwogen beslissing maken wat voor u het beste past. Wilt u hier eens over doorpraten? Neem dan contact met ons op via 0573 28 89 89 of mail ons op farmconsult@forfarmers.eu.