Waar ben je naar op zoek?

Staldering Noord-Brabant onder vuur bij rechter

Sector Nieuws Sector Nieuws7-6-2018

Kleinere veehouderijen uit Noord-Brabant hoeven niet te stalderen als zij voor 13 juli 2017 een omgevingsvergunning hebben aangevraagd en voldoen aan de andere provinciale regels. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 22 mei 2018.

Wat is stalderen?

Stalderen is kort gezegd de verplichting die de provincie Noord-Brabant oplegt aan veehouders in Midden- en Oost-Brabant, om voor elke vierkante meter staluitbreiding 1,1 vierkante meter bestaand staloppervlak te slopen of te herbestemmen naar een andere functie. Melkveehouders, nertsenhouders en schapenhouders zijn hiervan uitgezonderd.

Staldering wel mogelijk, maar niet goed uitgewerkt door provincie

Hoewel de rechtbank vindt dat de provincie Noord-Brabant goede redenen heeft om staldering in te voeren, kraakt zij harde noten bij de uitwerking. Zo was het de eerste maanden na de invoering helemaal niet mogelijk om te stalderen, omdat de provincie de voorziening daarvoor nog niet op orde had. Daarnaast heeft de provincie onvoldoende onderzocht of er voldoende vierkante meters beschikbaar komen om mee te stalderen. Dit kan leiden tot een prijsopdrijvend effect, wat volgens de rechtbank met name nadelig zal uitpakken voor kleinere veehouders (met een bouwperceel tot 1,5 hectare). De rechtbank rekent dit de provincie extra zwaar aan nu zij – in tegenstelling tot het voornemen – voor zichzelf geen rol meer ziet in de verdeling van de schaarse stalderingsruimte.

Stalderen

Geen verplichting tot stalderen als u voldoet aan drie voorwaarden

Aan deze kritiek op de uitwerking van de stalderingsregel verbindt de rechtbank de conclusie dat veehouders bij staluitbreiding niet hoeven te stalderen als:

  1. de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend vóór 13 juli, én;
  2. de aanvraag voldoet aan de andere provinciale regels, én;
  3. het gaat om een veehouderij met bouwperceel (na uitbreiding) van maximaal 1,5 hectare.

Als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, mag een uitbreidingsplan niet geweigerd worden omdat er niet is gestaldeerd.

FarmConsult helpt u de gevolgen te bepalen voor uw aanvraag

Veehouders met uitbreidingsplannen in Noord-Brabant waarvoor reeds een aanvraag is ingediend, doen er verstandig aan om voor hun specifieke situatie na te gaan wat deze uitspraak voor hen betekent. De specialisten van FarmConsult kunnen u hierbij helpen. In overleg met u bepalen zij welke strategie raadzaam is en de meeste kans op succes heeft. Neem contact op via 0573 - 28 89 89 of mail naar info@farmconsult.nl