Waar ben je naar op zoek?

Regel op tijd uw Vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's)

31-10-2019

De laatste twee maanden van het jaar gaan in. Denkt u eraan om vóór 31 december 2019 uw Vervangende verwerkingsovereenkomsten te regelen? FarmConsult bemiddelt in aan- of verkoop van VVO’s en neemt – indien gewenst – de zorg volledig uit handen. Veilig, gemakkelijk en zorgvuldig!

Vervangende verwerkingsovereenkomsten

Mestverwerking

Is de mestproductie op uw bedrijf meer dan u op uw grond kunt uitrijden? Dan moet u een deel van uw mestoverschot (laten) verwerken. Dit kan door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers. Een Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) is een manier om aan uw mestverwerkingsplicht te voldoen. FarmConsult kan u daarbij helpen.

Verplichte mestverwerkingspercentages

In 2019 gelden per regio de volgende verplichte verwerkingspercentages:

Regio

Verwerkingspercentage
Zuid 59%
Oost 52%
Overig 10%

 

VVO’s kopen of verkopen

U kunt VVO’s kopen van een collega veehouder, die hiermee de verwerkingsplicht overneemt voor u. Andersom: Als u meer fosfaat verwerkt (of laat verwerken) dan u verplicht bent, dan kunt u VVO’s verkopen. FarmConsult bemiddelt in aan- of verkoop van VVO’s en zorgt voor de afwikkeling van het hele proces. Voor u een hele zorg minder. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar en voorzien u van deskundig advies. Het gaat hierbij om zuiver bemiddeling, die op een zeer transparante manier plaatsvindt. We hanteren een vast bedrag voor bemiddelingskosten. FarmConsult garandeert een reële, marktconforme prijs voor zowel de koper als verkoper en zorgt voor een solide overeenkomst. Tevens verzorgen wij de registratie bij RVO. De betaling geschiedt via een onafhankelijke derdenrekening, zodat u verzekerd bent van een correcte en betrouwbare afhandeling.

FarmConsult regelt het

Heeft u VVO’s te koop of bent u op zoek naar VVO’s? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via onderstaand contactformulier. Of bel met 0573 – 28 89 89.

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens