Waar ben je naar op zoek?

Provincie Overijssel komt met uitzondering op geitenstop

Sector Nieuws Sector Nieuws18-3-2019

De tijdelijke geitenstop die in Overijssel sinds eind september 2018 geldt voor de uitbreiding van geitenhouderijen, is nu definitief vastgelegd. Dit betekent dat het nu definitief niet mogelijk is om een geitenhouderij uit te breiden of een nieuwe te beginnen. Tegelijkertijd staat de provincie nu wel toe om uit te breiden ten behoeve van dierenwelzijn of het afmesten van geitenbokken op een biologische geitenhouderij.

Uitbreiden voor dierenwelzijn

Geitenhouders in Overijssel mogen de stalruimte nu wel vergroten, mits het aantal geiten niet toeneemt. Deze uitbreidingsruimte wordt geboden omdat er situaties bij bestaande geitenhouderijen kunnen zijn, waarin extra ruimte nodig is om te voldoen aan de eisen vanuit dierenwelzijn en/of milieu.

Opfok biologische geitenbokken

Uitbreiden voor afmesten geitenbokken biologische geitenhouderijen

Biologische geitenhouders die Skal gecertificeerd zijn, krijgen de mogelijkheid om hun vergunning te verruimen voor de opfok van de jonge bokjes van hun eigen melkgeiten (categorie C3 van de Regeling ammoniak en veehouderij). Het aantal melkgeiten in de provincie mag echter niet toenemen.
Hierbij geldt de eis dat de totale vergunde ruimte voor de betrokken biologische geitenbedrijven per saldo niet toeneemt. Om die reden is deze uitzondering alleen mogelijk, als de uitbreiding plaatsvindt in onmiddellijke samenhang met verkregen milieuruimte van andere geitenhouderijen. Dit betekent dat als de (benodigde) milieuruimte uit een andere gemeente wordt betrokken, daar eerst een onherroepelijk intrekkingsbesluit genomen moet zijn. Als de milieuruimte in dezelfde gemeente plaatsvindt, kunnen beide procedures gecombineerd worden in één besluit. Daarbij zijn en blijven (eventuele) andere benodigde vergunningseisen voor de uitbreiding, zoals die op grond van de Wet natuurbescherming, onverminderd van toepassing.

Gevolgen voor geitenhouders

De geitenstop heeft flinke impact op de ontwikkelingsmogelijkheden voor geitenhouders in Overijssel. Heeft u als geitenhouder bouwplannen in de provincie Overijssel of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met FarmConsult voor advies via telefoonnummer 0573 28 89 89 of via ons contactformulier. Samen bekijken we de mogelijkheden voor uw bedrijf.