Waar ben je naar op zoek?

Provincie Noord-Brabant wijzigt beleid met beperkingen veehouderij

23-4-2021

De provincie Noord-Brabant heeft het ontwerp voor het nieuwe provinciale beleid gereed en op dit moment ligt het ontwerp voor de ‘Omgevingsverordening voor de provincie Noord-Brabant’ ter inzage. Het ontwerp bevat een aantal regels die de veehouderij beperken. Tot 20 mei 2021 kunt u een inspraakreactie indienen.

Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant

Biggen

De Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant wordt de opvolger van de huidige Interim Omgevingsverordening (IOV). In het ontwerp staan een aantal beperkingen die gevolgen voor de ontwikkelmogelijkheden van uw bedrijf kunnen hebben. Het is daarom voor iedere veehouder van belang om de impact van het beleid op het eigen bedrijf te beoordelen en indien nodig een inspraakreactie in te dienen. Mogelijk is daarmee nog iets in het beleid bij te sturen.

Impact Omgevingsverordening op veehouderij

De belangrijkste beperkingen in het ontwerp zijn de volgende:

  • Bedrijven binnen het gebied dat wordt aangeduid als ‘Beperkingen Veehouderij’ blijken in de praktijk nagenoeg op slot te zitten qua oppervlakte gebouwen. Deze aanduiding ligt op een groot gedeelte van de provincie.
  • De uitzondering hierop zijn grondgebonden bedrijven, die voldoen aan een van de vier voorwaarden, zoals de voorwaarde dat ze minder dan 2,75 GVE/ha hebben.
  • In een aantal sectoren is er een trend naar het creëren van meer oppervlakte per dier, ingegeven door veehouderijconcepten en/of verbetering van het welzijn van de dieren. De verordening maakt dat nagenoeg onmogelijk zonder inkrimping in aantal dieren. 
  • Per 1 januari 2024 dienen veel bedrijven emissiearm te zijn. Ondanks de algemene wens om niet meer luchtwassers te krijgen, is het beleid vanuit de gestelde eisen daar nog steeds op gericht. Bovendien zijn er voor vrouwelijk jongvee nog geen emissiearme systemen erkend of praktisch inpasbaar. Waarschijnlijk is het voor veel bedrijven interessant om vóór 1 januari 2023 de vergunningaanvraag en/of melding Activiteitenbesluit te doen. Ondanks soms lange procedures blijven de dan geldende eisen namelijk van kracht.

Beoordeling gevolgen voor uw bedrijf

De Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant heeft op veel veehouderijen een grote impact. Met het indienen van een inspraakreactie kunt u uw bezwaren tegen het ontwerp kenbaar maken. Het beoordelen van de impact van het nieuwe beleid is maatwerk en kan lastig zijn. Onze specialisten ruimtelijke ordening en onze jurist hebben de benodigde expertise en kunnen voor u bekijken wat het ontwerp specifiek voor uw bedrijf betekent en of het indienen van een inspraakreactie zinvol is. Ook kunnen ze aangeven welke andere acties u kunt ondernemen. Aan de hand van onze bevindingen bepaalt u zelf hoe om te gaan met de gegeven adviezen.

Afspraak maken

Maak het u gemakkelijk en plan een vrijblijvende, kosteloze afspraak met een van onze specialisten. Na uw aanmelding voor een afspraak neemt een van onze specialisten contact met u op om u verder te informeren over onze werkwijze. Wij kunnen u zo op een efficiënte manier adviseren. Bel met 0573 - 28 89 89, of vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Contactformulier

Wanneer u onderstaand contactformulier invult nemen we, afhankelijk van uw vraag, telefonisch of per e-mail contact met u op. Vul uw gegevens zo volledig mogelijk in.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens