Waar ben je naar op zoek?

Succesvolle bestemmingsplanwijziging voor paardenfokkerij

Advies van onze specialist Advies van onze specialist10-1-2020

Paardenhouder Bonne van Dellen had al sinds 2007 plannen voor een nieuwe paardenfokkerij. Daarvoor moest wel eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeente stond er weliswaar achter, maar het bleek een moeizaam traject. Hoe lukte het toch om de weg vrij te maken voor bedrijfsontwikkeling? Bonne vertelt.

In ’t kort

 

  • Wat: Bestemming nieuwe paardenfokkerij in kernrandzone Surhuisterveen na traject van 10 jaar.
  • Bijzonder: Samenwerking tussen FarmConsult en PAVO in complex traject.
  • Betrokken specialisten: Daan Harmsen en Sander Hooch Antink van FarmConsult en Arjan Smits van PAVO.
Paarden

Bestemmingsplan wijzigen

“In 2007 kwamen enkele gemeenteambtenaren naar mij toe”, begint Bonne zijn verhaal. “De gemeente Surhuisterveen wilde het bedrijventerrein uitbreiden en had daarvoor mijn grond nodig. In ruil daarvoor wilde de gemeente meewerken aan mijn bedrijfsontwikkelingsplannen voor een nieuwe paardenfokkerij aan de overzijde van de weg. Ik ging akkoord en verkocht mijn grond aan de gemeente.” Bonne zucht even als hij verder gaat. “De bestemming van beide grondgebieden moest daarvoor gewijzigd worden en dat bleek een taai proces te zijn. De economische crisis van een paar jaar geleden gooide roet in het eten en uiteindelijk ging de uitbreiding van het industrieterrein niet door, waar ook mijn plan voor de nieuwe paardenfokkerij deel van uitmaakte. Ik moest mijn plannen voor de nieuwe paardenfokkerij dus met een eigen procedure doorvoeren. Gelukkig stond de gemeente daar nog steeds achter. Een paar buren waren echter tegen en reageerden met bezwaren. De Raad van State ging zich erover buigen. Inmiddels was het al 2015. Toen hebben we de hulp van FarmConsult ingeschakeld. We kenden deze afdeling van ForFarmers al vanuit het verleden. Arjan Smits, accountmanager bij PAVO, adviseerde om FarmConsult erbij te betrekken. Zo kwamen wij in contact met Daan Harmsen, jurist omgevingsrecht en gespecialiseerd in ruimtelijk ordeningsrecht en bestemmingsplannen in de agrarische sector. Mede dankzij hem kwam er weer schot in de zaak.”

Hoe gingen FarmConsult en PAVO aan de slag?

Daan legt uit hoe ze het aangepakt hebben: “Allereerst hebben Arjan en ik samen met Bonne een bedrijfsplan opgesteld. Zo’n plan was nodig om de economische haalbaarheid van de nieuwe paardenfokkerij aan te tonen richting de gemeente en de provincie Friesland. Met FarmConsult-collega Sander Hooch Antink heb ik de grondgebondenheid van de fokkerij onderbouwd, om te laten zien dat deze over voldoende grond beschikte voor de eigen ruwvoerbehoefte en mestafzet. Vervolgens heb ik namens de familie Van Dellen met de gemeente meegedacht bij het formuleren van een nieuw bestemmingsplan. Toen het nieuwe bestemmingsplan vervolgens tot bezwaren en beroep leidde vanuit twee buren, hebben Sander, Arjan en ik de bezwaren weerlegd. Uiteindelijk heeft de Raad van State de plannen goedgekeurd.” Daan kijkt tevreden terug op het traject. “Het was mooi om te ervaren hoe de expertise van PAVO en FarmConsult naadloos op elkaar aansloot, zodat we samen met Bonne het proces tot een goed einde gebracht hebben.”

Daan Harmsen, jurist omgevingsrecht

Quote
"“Het was mooi om te ervaren hoe de expertise van PAVO en FarmConsult naadloos op elkaar aansloot."

Economische en juridische kennis

Bonne beaamt dit: ”Arjan had de kennis in huis voor het opstellen van een economisch bedrijfsplan. Daan bracht zijn juridische kennis en expertise van ruimtelijke ordening in. Hij voerde daarin contact het overleg met de gemeente. Samen hadden ze de knowhow die nodig was voor dit ingewikkelde proces. En alle drie hebben ze het plan met succes verdedigd bij de Raad van State. Want met zo maar iets opschrijven kom je er niet.”

Klaar voor de toekomst

En nu? Het aangepaste bestemmingsplan ligt er, het pad ligt klaar voor de volgende generatie. “Ik ben inmiddels vijfenzeventig jaar”, lacht Bonne. “Mijn dochter gaat het bedrijf overnemen. Er komt een fokkerij waar de paarden in eigen beheer afgericht worden. Dat wil zeggen een rijhal, stallen voor veertig tot vijfenveertig paarden, een woonhuis en weilanden. De paarden zijn hier van geboorte totdat ze ongeveer acht à negen jaar oud zijn. De bouwvergunning moet nog ingediend worden, maar dat laat ik aan mijn dochter over. Het is prachtig dat de weg voor haar vrij is om een goede toekomst tegemoet te gaan.”

Ook plannen voor agrarische bedrijfsontwikkeling?

Heeft u ook bedrijfsontwikkelingsplannen die niet binnen het huidige bestemmingsplan van uw gemeente passen? Neem dan contact op met FarmConsult. We hebben alle disciplines in huis die hierbij komen kijken. Van specialisten in agrarische vergunningen, bestemmingsplanprocedures, subsidies, stalontwerp en klimaatadvies tot advies over mestbewerking, wetgeving en juridische zaken. Bel ons op 0573 - 28 89 89 of neem contact op via onderstaand contactformulier.

Contactformulier bedrijfsontwikkeling

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens