Waar ben je naar op zoek?

Melkveehouderij Groot Roessink pioniert met mestbewerking

Advies van onze specialist Advies van onze specialist24-4-2018

Hoe maak je van mest een kans in plaats van een probleem? Familie Groot Roessink gaat de uitdaging aan en bouwt als één van de eerste melkveehouders een mestverwerkingsinstallatie. Maar wat levert dit op? FarmConsult denkt mee. 

In ’t kort

  • Wat: bouw mestvergister,  mestscheider en mineralenscheider
  • Bijzonder: pionier op gebied van circulaire landbouw
  • Specialist FarmConsult: Niels ten Voorde

Kringloop sluiten

In het Gelderse Baak heeft Ton Groot Roessink samen met zijn partner Kim en zijn ouders Anton en Anneke een melkveebedrijf met 160 melkkoeien en 90 hectare grond. Voordat Ton in de maatschap kwam, werkte hij als junior bedrijfskundig adviseur in onder andere mestbeleid. Niet zo vreemd dus dat hij naar oplossingen zocht om de kringloop op de melkveehouderij gesloten te krijgen, de circulaire kringloop. Omwille van de noodzakelijke stikstofafvoer via de mest raakten ze ongewild veel fosfaat kwijt. Dat moest anders kunnen dachten de ondernemers. Daarnaast zagen de ondernemers nog een uitdaging: Kunnen de koeien ervoor zorgen dat het bedrijf energieneutraal wordt?

 

Sparringpartner met praktijkervaring

“We zijn aan de slag gegaan met een plan voor mestvergisting, mestscheiding en mineralenscheiding”, vertelt Groot Roessink enthousiast. “Ik kende Niels ten Voorde van FarmConsult al van een eerder vergunning traject, waar hij ons goed bij had geholpen. Het lijntje naar FarmConsult was dus snel gelegd. Met Niels kunnen wij goed sparren, hij begrijpt hoe het werkt op het boerenerf, stuurt bij en brengt zijn praktijkervaring proactief in”, zegt de melkveehouder. “Vooral omdat het zo nieuw is, is het fijn om deskundigen erbij te betrekken.”

 

Bekijk het filmpje op melkveehouderij Groot Roessink

Ton Groot Roessink legt uit hoe de mestverwekingsinstallatie werkt.

Goed onderbouwde vergunningaanvraag

Nadat ze het idee verder hadden uitgewerkt heeft FarmConsult de benodigde vergunningen aangevraagd: de vormverandering van het bouwblok, de omgevings- en milieuvergunning. “Zo konden wij ons focussen op de koeien en het dagelijks werk en nam Niels ons veel werk uit handen door de vergunningen te regelen”, stelt Groot Roessink tevreden vast. Ten Voorde vult aan: “Ook voor de gemeente was dit een nieuw onderwerp. Zij hadden nog niet eerder met een dergelijke mestverwerkingsinstallatie te maken gehad. Door goede communicatie, korte lijnen en een goed onderbouwde aanvraag is de vergunningverlening soepel verlopen.”

 

Verduurzaming melkveehouderij

Het gehele project van mestvergisting, mestscheiding en mineralenscheiding is inmiddels opgestart. De verse mest uit de put komt eerst in de mono-mestvergister. Mest bevat methaangas. De vergister haalt het methaangas eruit om als brandstof te gebruiken voor een motor die zorgt voor energie in de vorm van warmte en stroom. Het digistaat (mest uit de vergister) gaat naar de mestscheider waar een dikke en dunne fractie uit komt. “De dikke fractie gebruiken we voornamelijk voor bio-bedding (bed voor de ligboxen van de koeien) en de dunne fractie gaat vervolgens naar de mineralenscheider”, legt Groot Roessink uit. “De opgewekte warmte gebruiken we voor de mineralenscheider en de rest gaat naar de aanwezige boilers op het bedrijf om de woonhuizen te verwarmen. Per saldo hoeven wij straks minder mest af te voeren en willen wij de stikstof en het fosfaat dat wij terugwinnen uit de mineralenscheider aanwenden als kunstmestvervanger. 
Zo zorgen wij voor methaanreductie, hopen wij energieneutraal te worden en proberen wij de circulaire kringloop rond te krijgen.”

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit project of bent u benieuwd naar de ervaringen van de ondernemer met het eindresultaat? Neem dan contact op met Niels ten Voorde  via 0573 - 28 89 89, per mail via farmconsult@forfarmers.eu. Of maak gebruik van ons contactformulier.