Waar ben je naar op zoek?

Marco Michorius over de samenwerking met FarmConsult

Praktische tips Praktische tips6-7-2023
Afbeelding: Michorius_intro

Bedrijfsontwikkeling is meestal een proces van de lange adem. Maar met een gedegen plan en enige volharding, kom je een heel eind. Maatschap Michorius uit Bentelo schakelt sinds 2012 de expertise van FarmConsult in en is met recht tevreden over het resultaat. In deze reportage staan we stil bij de meest recente werkzaamheden waar de adviseurs van FarmConsult bij betrokken waren.

In ’t kort

  • Wat: Bedrijfsontwikkeling gedurende de jaren heen en nieuwbouw pluimveehuisvesting
  • Bijzonder: Proces van de lange adem
  • Specialisten FarmConsult: Angelike Maassen van den Brink (vergunningen), Arjan Laarhuis (subsidies), Ria Zieverink (productierechten)

Gemengd bedrijf

Maatschap Michorius is het gemengde bedrijf van Marco en Karin Michorius. Ze wonen met hun kinderen en de ouders van Marco op een mooie locatie in Bentelo. Op het erf staan twee pluimveestallen voor in totaal 70.000 legkippen en een ligboxenstal voor 165 melkkoeien en bijbehorend jongvee.

Afbeelding: Overzichtsfoto Michorius
Een overzichtsfoto met rechts de twee pluimveestallen en links de stal voor melkvee.

Expertise van FarmConsult

Sinds 2012 schakelt Marco de expertise van FarmConsult in. Voor bedrijfsontwikkelingsplannen heeft hij voornamelijk contact met Angelike Maassen van den Brink, specialist bedrijfsontwikkeling. Hun eerste kennismaking was vanwege de aanvraag van een nieuwe Natuurbeschermingswet-vergunning voor uitbreiding in de pluimveehouderij. Marco besloot in 2014 dat hij uit wilde breiden naar 70.000 leghennen door een duplicaat van de eerste pluimveestal te bouwen. Angelike heeft ervoor gezorgd dat een deel van de ammoniak dat vrijkwam na de bouw van de emissiearme stal voor melkvee, naar de pluimveetak kon. Zoiets is mogelijk als je dan ook met bepaalde stalsystemen gaat werken, bijvoorbeeld een volièresysteem met beluchting erop. Marco: “Je moet dit als agrarisch ondernemer maar net weten. Dus we zijn blij met deze kennis bij FarmConsult. Samen met onze ForFarmers pluimveespecialist hebben we meerdere pluimveebedrijven met verschillende stalsystemen bezocht en uiteindelijk voor een volièresysteem van Versleijen gekozen.”

De milieuvergunning werd in 2016 door de gemeente verleend, alleen had Marco het er financieel nog niet naar om te gaan bouwen. “We hebben de vergunning 2,5 jaar laten rusten, maar je moet op een gegeven moment wel actie ondernemen, anders bestaat er een kans dat de vergunning komt te vervallen. Dus is de bouwvergunning voor de nieuwe stal aangevraagd, maar dit proces duurde ook weer 1,5 jaar. Dat kwam vanwege aangescherpte regels voor o.a. brandveiligheid, schone grond-verklaring en geluidsrapporten.” 

Proces van de lange adem

Het werk van FarmConsult is meestal een proces van de lange adem. Momenteel duurt het verkrijgen van een Omgevingsvergunning lang. Angelike Maassen van den Brink: “Een aanvraag zoals dit voorbeeld van Marco, kan momenteel wel drie tot vier jaar duren. Dan heeft de wet je soms ingehaald. Een treffende omschrijving aangaande ons vakgebied is ‘tijdens de wedstrijd worden de spelregels veranderd’. Dat is het spanningsveld waarin we werken en waarmee we te maken hebben qua wet- en regelgeving in Nederland. Helaas kunnen we hier als FarmConsult geen invloed op uitoefenen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat een ondernemer zo goed mogelijk geholpen is bij zijn bedrijfsontwikkeling. We volgen alle wet- en regelgeving op de voet en onderhouden de contacten met overheidsinstanties om zo toch snel te kunnen schakelen.”

Plan van aanpak na stalbrand

In februari 2020 had Michorius de bouwvergunning binnen, maar toen sloeg het noodlot toe en brandde de bestaande pluimveestal af. Weer werd Angelike erbij gevraagd, want wat is nu het plan van aanpak? Angelike: “We moesten weer een bouwvergunning indienen om de afgebrande stal opnieuw op te kunnen bouwen. Gelukkig was de nieuwe stal, waarvoor net alle vergunningen rond waren, een kopie van de bestaande (nu afgebrande) stal. Dus we konden de aanvraag voor de bouwvergunning kopiëren, snel indienen en gelukkig werkte de gemeente mee, waardoor de bouwvergunning deze keer vlot geregeld was. Michorius hoefde geen nieuwe milieuvergunning aan te vragen, omdat er qua stalomvang, emissie-arme stalsystemen, ventilatiesysteem en aantal dieren geen wijzigingen waren. Met andere woorden, de afgebrande stal werd precies zo hergebouwd, als dat deze milieukundig vergund was.”

Afbeelding: Nieuwe stalinrichting
De twee pluimveestallen zijn gebouwd naar de nieuwste inzichten van Beter Leven.

Twee sterke poten

In maart 2021 zijn bouwbedrijf Exterkate, Bert Aanstoot installatietechniek, Versleijen stalinrichting en constructiebedrijf Doeschot bij Michorius gestart. Beide pluimveestallen werden direct na elkaar gebouwd. Sinds 1 november 2021 zijn er leghennen in de eerste stal opgelegd, de andere stal volgde drie weken later, op 21 november. Marco: “Achteraf zijn we blij dat we meteen hebben doorgepakt, anders was de tweede stal er niet meer gekomen. De bouwkosten waren namelijk in korte tijd - tijdens de Corona-periode - vele malen duurder geworden. Ik denk dat het ons alles bij elkaar wel 80.000 euro meer heeft gekost, maar we plukken er nu wel de vruchten van dat we meer leghennen op het bedrijf hebben. Ons bedrijf is nu, met 150 melkkoeien en 70.000 leghennen, toekomstgericht. Het grote voordeel van groter worden is dat het geld gemakkelijker rolt. De kosten worden over veel meer liters melk of eieropbrengsten uitgesmeerd. We hebben nu twee sterke poten onder het bedrijf.”

Nieuwste inzichten van Beter Leven

Het toekomstgericht denken is belangrijk voor Michorius. Zo zijn de nieuwe pluimveestallen gebouwd naar de nieuwste inzichten van Beter Leven. Momenteel hanteert Michorius voor één stal scharrelhuisvesting, de andere stal heeft ook vrije uitloop en beide schuren beschikken over een  koudescharrelruimte, dus hij kan ook Beter Leven leghennen gaan houden. “Ik volg de maatschappelijke discussies op de voet en wil dat mijn bedrijf voldoet aan de wensen van de consument. Een vrije uitloop geeft niet zoveel meerkosten, dus dit heb ik meteen meegenomen bij de nieuwbouw.”

Afbeelding: Legkippen Michorius
De legkippen van Michorius hebben het naar hun zin in de nieuwe stal.

Een onmisbare schakel

Voor Marco Michorius is FarmConsult een onmisbare schakel op zijn bedrijf. Zo houdt hij regelmatig contact met meerdere adviseurs die er werken. Met Angelike over de vergunningen, maar hij spreekt ook geregeld met Arjan Laarhuis die helpt bij de Maatlat Duurzame Veehouderij of subsidieaanvragen. En met Ria Zieverink praat hij over de markt rondom pluimvee- en fosfaatrechten. Marco: “De werkwijze van FarmConsult is dat ze de uren die ze met je plan bezig zijn factureren, maar ik kan alleen maar beamen dat hun werk uiteindelijk geld opbrengt. Zonder de inzet van de adviseurs van FarmConsult waren bepaalde zaken op ons bedrijf niet gelukt. Ze denken goed met ons mee, adviseren ons over de juiste keuzes en durven ook dingen in gang te zetten. Hier ben ik supertevreden over!”

Een ander pluspunt van FarmConsult is de optie om een Locatiescan te doen. Wil je bijvoorbeeld een locatie erbij kopen of niet? Of weten wat er mogelijk is rondom Natura2000, dan is deze scan een handig hulpmiddel. Marco: “Eén keer in zoveel tijd bekijk ik samen met de adviseurs van FarmConsult of we nog dingen moeten aanpassen. De wetgeving en techniek halen ons geregeld in, we willen met ons bedrijf zoveel mogelijk bij de tijd blijven.”

Ook plannen maken?

Heeft u ook plannen voor nieuwbouw of verbouw van uw stallen? Een goed begin is het halve werk. Laat u vooraf adviseren over duurzame oplossingen én een goed werkende stal. FarmConsult heeft hiervoor alle disciplines in huis. Van specialisten in agrarische vergunningen, bestemmingsplanprocedures, subsidies, stalontwerp en klimaatadvies tot advies over mestbewerking, wetgeving en juridische zaken. Neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel met 0573 28 89 89.

Contact nieuwbouw of verbouw

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens