Waar ben je naar op zoek?

Familie Platenkamp werkt aan circulaire landbouw

Advies van onze specialist Advies van onze specialist15-4-2021

De familie Platenkamp in Laren heeft een nieuwe stal gebouwd met 1.750 vleesvarkensplaatsen om de kringloop op hun bedrijfs steeds verder te kunnen sluiten. In plaats van een open dag maakten we een video om het eindresultaat te laten zien. Alfons en Joost Platenkamp vertellen over hun strategie, de keuzes in de bouw en de partners die erbij betrokken zijn. Bekijk de video van deze varkenshouders met ondernemerskracht!

Alfons en Joost Platenkamp laten het eindresultaat zien

Invulling aan circulaire landbouw

In 2020 is de familie Platenkamp gestart met de bouw van de nieuwe stal voor 1.750 vleesvarkens. Deze is direct naast de bestaande stal van 3.450 plaatsen gebouwd. Via een centrale gang zijn beide stallen met elkaar verbonden. In totaal houden ze nu dus 5.200 vleesvarkens naast hun akkerbouwtak van 200 hectare. De combi van varkenshouderij met akkerbouw maakt dat ze voor een deel hun bedrijfsvoering circulair hebben gemaakt. De mest van de vleesvarkens gebruiken ze op het land en de CCM vanuit de akkerbouw voeren ze aan hun varkens. Daarnaast voeren ze restproducten - zoals aardappelstoomschillen - uit de humane voedingsindustrie, zodat ook deze waardevolle grondstoffen optimaal benut worden. Gecombineerd met een aanvullend voer van ForFarmers zetten de varkens de voedingsstoffen om in hoogwaardig eiwit.

Een goed plan vooraf

De nieuwe stal voldoet geheel aan de eisen die volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij gelden. Denk aan eisen op het gebied van welzijn, milieu en brandveiligheid. Samen met FarmConsult hebben Alfons en Joost daar in de plannenmakerij vantevoren al rekening mee gehouden. Ook is er vooraf goed nagedacht over het klimaat. Klimaatspecialist Jan van den Brink van FarmConsult heeft daar een plan voor opgesteld. De binnenkomende lucht blijft lekker koel doordat de lucht via de Noordoostkant van de stal binnenkomt. Die frisse lucht komt onder de bolle vloer de afdeling in en stroomt via vier doorsteken naar de afdelingsgang, waar de lucht omhoog gaat en vervolgens bij de varkens in de hokken stroomt. De ventilatoren voeren de lucht af via een centraal afzuigkanaal naar de biologische luchtwasser. Deze haalt de stikstof en fijnstof uit de afgevoerde lucht, zodat de lucht zo schoon mogelijk naar buiten gaat.

Duurzaam, welzijnsvriendelijk en brandveilig

Voor de hokinrichting kozen de varkenshouders voor betonnen hokafscheidingen in verband met de brandveiligheid. De kunststof wanden tussen de verschillende afdelingen zijn allen brandwerend of brandvertragend en de stal is in compartimenten opgebouwd. Elke afdeling heeft daglichttoetreding en in de hokken is afleidingsmateriaal voor de dieren. Om extra vierkante meters leefruimte te creëren zijn er verhoogde plateaus gemaakt. Via een schuine opgang lopen de varkens hier vlot op en af. In de stal hangt overal LED-verlichting.

Meer inspiratie opdoen of plannen maken?

Wilt u ook uitbreiden of u uw stal verduurzamen? Bekijk dan ook deze andere video's van varkenshouders met ondernemerskracht. Heeft u plannen voor bedrijfsontwikkeling en wilt u hierover van gedachten wisselen met één van onze specialisten? Neem contact op met uw dealer, accountmanager of één van onze bedrijfsontwikkelingsspecialisten via 0573 - 28 89 89.