Waar ben je naar op zoek?

Per 12 december 2018 geitenstop in Noord-Holland

12-12-2018

In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een geitenstop. Vanaf die dag is het niet meer mogelijk om een vergunning te krijgen voor de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen. En ook niet voor de omschakeling van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen.

Noord-Holland voert geitenstop uit voorzorg in

Noord-Holland wil met de geitenstop uit voorzorg risico’s voor de gezondheid van omwonenden voorkomen, zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is. Na Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel is Noord-Holland de volgende provincie die een geitenstop heeft afgekondigd. De provincie Limburg overweegt momenteel om dit ook te doen.

Geitenlam

Geen omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

De geitenstop wordt ingevoerd via een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Hierdoor verlenen gemeenten geen omgevingsvergunningen meer voor de uitbreiding van het aantal geiten.

Aanvragen vanaf 12 december 2018

Aanvragen voor geitenhouderijen die op of na 12 december 2018 zijn ingediend, komen door het voorbereidingsbesluit ‘op de plank te liggen’. Het is op voorhand moeilijk in te schatten wanneer zij alsnog in behandeling genomen worden. Dit is afhankelijk van de provincie.

Aanvragen vóór 12 december 2018

Vergunningaanvragen die al vóór 12 december 2018 zijn ingediend en door het bevoegd gezag zijn ontvangen, vallen niet onder de geitenstop.

Gevolgen voor geitenhouders

De gevolgen voor geitenhouders zijn aanzienlijk. Heeft u onlangs een bouwaanvraag ingediend voor uw geitenhouderij in de provincie Noord-Holland of bent u dit voornemens? Neem dan contact op met FarmConsult voor advies via telefoonnummer 0573 28 89 89 of via ons contactformulier. Samen bekijken we de mogelijkheden voor uw bedrijf.