Waar ben je naar op zoek?

PAS sneuvelt, lopende vergunningen vertraagd

4-6-2019

De Raad van State heeft 29 mei jl. beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als toestemmingsbasis gebruikt mag worden voor vergunningverlening voor onder andere veehouderijen. De uitspraak heeft geen gevolgen voor definitief verleende vergunningen, maar wel voor lopende en toekomstige vergunningaanvragen.

Programma Aanpak Stikstof

PAS loopt uit de pas

Op basis van de PAS heeft de overheid tot op heden vergunningen verleend voor activiteiten die stikstof uitstoten, dit is van toepassing bij zowel veehouderijen als aanleg van wegen en bedrijventerreinen. Ten onrechte zijn deze vergunningen verleend, zo blijkt nu. Want alhoewel de PAS tevens maatregelen bevat om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen, loopt de PAS ook vooruit op de zaken. In de berekeningen om de stikstofuitstoot te bepalen wordt er namelijk al rekening gehouden met verwachte positieve effecten. Naar nu blijkt is dit laatste in strijd met de Europese natuurwetgeving.

Streep door vergunningen veehouderijen

Op basis van bovenstaande mag de overheid de PAS niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten gebruiken. Gevolg: de Raad van State zet daarom een streep door de vergunningen voor veehouderijen die in de uitspraak van 29 mei 2019 bij de Raad van State aan de orde waren en waarbij gebruik is gemaakt van de PAS.

Nieuwe toetsingskader onduidelijk

Ondertussen liggen er bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog zo’n 180 andere zaken over de PAS. Het is de bedoeling om al in juni duidelijkheid te bieden over de natuurvergunningen voor veehouderijen. Vergunningen die al definitief zijn kunnen niet meer bij een rechter worden aangevochten, dus daar heeft de uitspraak geen gevolgen voor. In deze video legt de Raad van State nog eens duidelijk uit wat de uitspraak betekent en wat de gevolgen zijn. Wat nu het nieuwe toetsingskader voor stikstof-uitstotende activiteiten gaat worden is nog onduidelijk. Dat maakt het lastiger voor toekomstige vergunningaanvragen, maar betekent niet dat veehouders stil hoeven te zitten. De mogelijkheden verschillen per bedrijf en zijn met name ook afhankelijk van de nieuwe kaders die de overheid zal stellen.

Update: minister Schouten stelt adviescollege in

Om oplossingen te vinden voor de stikstofproblematiek heeft minister Schouten medio juli een adviescollege aangesteld bestaande uit leden met een juridische, ecologische, economische en bestuurlijke achtergrond. Het is de bedoeling dat dit college advies uitbrengt voor de kortere en langere termijn ten aanzien van de PAS en over twee daarmee samenhangende vrijstellingsregelingen voor activiteiten met een zeer lage stikstofuitstoot en voor het weiden van vee en het gebruik van meststoffen. Het is de wens van de minister dat het college binnen twee maanden na aanstelling het kortetermijnadvies geeft en binnen negen maanden met het langetermijnadvies komt.

Wat betekent dit voor u?

Wilt u weten welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State voor uw plannen heeft? Of welke stappen u nu al kunt nemen in afwachting van een nieuw wettelijk kader? Neem dan contact op met de deskundige collega’s van FarmConsult via 0573 28 89 89 of ons contactformulier.