Waar ben je naar op zoek?

PAS-melding legaliseren

1-7-2020

Heeft u tussen 2015 en 2019 een PAS-melding voor uw bedrijf gedaan om een vergunning te verkrijgen? En wilt u deze PAS-melding legaal houden? Dan moet u dit vóór 1 oktober 2020 aangeven bij RVO. U leest hier hoe en waarom.

Programma Aanpak Stikstof

Vergunningaanvragen 2015 - 2019

In de periode vanaf juli 2015 tot 29 mei 2019 kon u op verschillende manieren een vergunning aanvragen. Via: 

  1. Een vergunning of Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB): Deze heeft ter inzage gelegen. Als er geen zienswijzen op deze vergunningaanvragen zijn gekomen, dan is de vergunning onherroepelijk.
  2. Een PAS-melding: Op basis van het aantal aanwezige dieren tussen 2012 - 2014 kon u deze melding doen. Helaas zijn deze meldingen nog niet onherroepelijk.

PAS-melding legaliseren

PAS-melding
PAS-melding met de kenmerkende paarse voorkant.

Zoals u weet heeft de Raad van State op 29 mei 2019 besloten dat vergunningverlening voor de Natura 2000-gebieden op basis van de PAS niet meer kan. Minister Schouten van LNV heeft daarop in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd, dat zij de PAS-meldingen legaal wil houden. Het proces om de meldingen legaal te houden is echter complex en neemt veel tijd in beslag. Om de omvang van dit proces en de benodigde stikstofruimte inzichtelijk te maken, vraagt de overheid nu om door te geven of de gemelde activiteit nog een toestemming nodig heeft en wie de contactpersoon daarvoor is.

Wanneer is géén toestemming meer nodig?

Er kunnen een aantal redenen zijn dat een gemelde activiteit geen toestemming meer nodig heeft. Bijvoorbeeld:

  • De (destijds beoogde) activiteit is later gewijzigd en legaal gehouden via een vergunning Wet natuurbescherming, of een Omgevingsvergunning met VVGB (in het kader van de Wet natuurbescherming).
  • De activiteit (is later gewijzigd en) leidt niet tot stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jr op overbelaste habitattypen en leefgebieden zoals berekend met de geldende versie van AERIUS Calculator.
  • De activiteit is niet aangevangen en er zijn geen aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Geen actieve handhaving

Een toestemming voor de gemelde activiteiten zal op zijn vroegst in 2021 gereed zijn. Gedurende het proces om de PAS-melding legaal te houden, vindt er geen actieve handhaving plaats op activiteiten die u conform een gedane PAS-melding uitvoert.

Onderneem tijdig actie

Dus heeft u tussen 2015 en 2019 een dergelijke PAS-melding voor uw bedrijf gedaan? Geef dan vóór donderdag 1 oktober 2020 bij RVO aan of het legaal houden van deze PAS-melding nog doorgang moet vinden. Om te bepalen wat voor uw bedrijf de beste vervolgstap is, neemt u zo snel mogelijk telefonisch contact op met uw FarmConsult-adviseur via 0573 – 28 89 89 of via een rechtstreeks nummer. Bent u niet in de gelegenheid te bellen? Vul dan onderstaand formulier in.

Advies PAS-melding legaliseren

Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens