Waar ben je naar op zoek?

Opkoopregeling: innoveren, stoppen, extensiveren of verplaatsen? Zet uw opties op een rij

Sector Nieuws Sector Nieuws15-5-2023

Update 30 mei: Ondanks eerdere berichtgeving heeft het ministerie van LNV de voorwaarden voor de LBV-regelingen nog niet bekendgemaakt. De verwachting is nu dat de voorwaarden eind juni 2023 bekend worden. We houden u op de hoogte.

Begin mei heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus). Eind mei verwacht het kabinet de voorwaarden te publiceren, waarna de regeling waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023 opengesteld wordt. Denkt u na over mogelijke vervolgstappen voor uw bedrijf? Zet dan nu een aantal zaken op een rij, blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor de LBV-mailing van FarmConsult

Rode overalls

Wat weten we al over de opkoopregelingen?

De exacte voorwaarden voor veehouderijen om deel te nemen aan de Landelijke beëindigingsregelingen zijn nog niet bekend. Duidelijk is al wel dat er een regeling komt voor zogenaamde piekbelasters (Lbv-plus) en voor overige veehouderijen (Lbv). Het Kabinet is voornemens om eind mei 2023 (een exacte datum ontbreekt nog) de voorwaarden te publiceren en een website open te stellen waarop ondernemers kunnen zien of zij onder de piekbelasting vallen. Daarnaast zal de website ook informatie bevatten over andere, toekomstige regelingen om volledig inzicht te bieden in de keuzemogelijkheden.

Om de communicatie te verbeteren komen er regiomanagers als aanspreekpunt en werkgroepen, waarin provincie en rijksoverheid zijn vertegenwoordigd, om alle mogelijke vragen met betrekking tot de regeling te beantwoorden.

Voor wie geldt de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties?

  • Lbv: Als melkvee-, varkens- en pluimveehouder (kippen en kalkoenen) kunt u in aanmerking komen voor deze regeling. Om subsidie te krijgen, moet de stikstofuitstoot van uw bedrijfslocatie(s) boven een bepaalde drempelwaarde uitkomen. 
  • Lbv-plus: Deelname staat open voor melkvee-, varkens-, pluimvee- (kippen en kalkoenen) en vleeskalverhouders, die vallen onder de aanpak piekbelasting. Dat zijn veehouderijlocaties die de meeste stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Wat ‘piekbelaster’ betekent maakt het kabinet eind mei bekend. Daarnaast valt op dat een aantal diercategorieën buiten deze regeling valt.

Wanneer gaat de opkoopregeling van start?

Voor nu lijkt het erop dat er een openstelling van beide regelingen op 1 juli 2023 van start gaat. Het kabinet onderzoekt nog de mogelijkheid van een gefaseerde start (bijvoorbeeld per provincie). Naar verwachting wordt na sluiting van de termijn op basis van milieubelasting van het bedrijf de subsidieverlening wel of niet toegekend.

Wat zijn de alternatieven voor piekbelasters?

Voor beide subsidieregelingen geldt, dat naast de mogelijkheid om te stoppen, ondernemers ook kunnen kiezen voor het fors terugdringen van de stikstofuitstoot. Dit kan door (combinaties van) innoveren, omschakelen, extensiveren of verplaatsen. Iedere ondernemer en iedere locatie vraagt dus om maatwerk in aanpak. Misschien denkt u er aan om over te schakelen op biologische veehouderij, wilt u inkrimpen en een zorg- of recreatietak erbij nemen, of wilt u met de regeling verder als akkerbouwer? Om goed voorbereid te zijn is het slim om voor uzelf een aantal zaken op een rij te zetten.

Blijf op de hoogte! Meld u aan voor onze LBV-mailing 

Wilt u actueel op de hoogte zijn van de Lbv-regelingen? Meld u dan via onderstaand formulier aan voor de LBV-mailing van FarmConsult. FarmConsult volgt de ontwikkelingen nauwgezet en staat voor u klaar om u van eerlijk advies te voorzien over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Of dit nu stoppen, innoveren, overschakelen of doorgaan betekent. Neem bij vragen contact op met de adviseurs van FarmConsult via 0573 - 28 89 89 of mail naar farmconsult@forfarmers.eu.

Aanmelden LBV-mailing

U ontvangt een mailing van FarmConsult zodra er belangrijke updates over de Lbv-regelingen zijn.
Lees in ons privacy statement hoe we omgaan met uw persoonsgegevens